AccountView Support - Financieel

Aandachtspunten btw-verhoging bij de module Facturering I

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Facturering I. Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Btw-codes in verkoopfacturen

Als u een verkoopfactuur aanmaakt, dan stelt AccountView per verkoopfactuurregel een btw-code voor, op basis van de btw-code die op dat moment in de stamgegevens van de debiteur of het ingevoerde artikel is vastgelegd. Als zowel in de stamgegevens van de debiteur als in die van het artikel een btw-code is vastgelegd, dan wordt die van de debiteur toegepast. Houd hier dus rekening mee wanneer u de oude btw-code voor het lage tarief vervangt door een nieuwe btw-code. Vanaf dat moment zal namelijk bij het aanmaken van een verkoopfactuur de nieuwe btw-code worden voorgesteld. U kunt altijd nog de voorgestelde btw-code handmatig wijzigen. Raadpleeg uw accountant en/of de Belastingdienst als u twijfelt over de btw-codes en de percentages die u in bepaalde situaties moet toepassen.

Wijzigingen in de stamgegevens van artikelen

Als u in het stappenplan de menu-optie Document > BTW-codes vervangen toepast, dan zullen de btw-codes voor het lage tarief in de stamgegevens van artikelen automatisch worden vervangen door btw-codes met het nieuwe tarief.
Verder kan de verkoopprijs inclusief btw zijn opgegeven. Controleer op de tab Verkoop van het venster Stamgegevens artikel of het veld Verkoopprijs inclusief BTW is gemarkeerd. Zo ja, beslis dan of u de verkoopprijs die in dit venster is opgegeven, wilt wijzigen of niet.

Stamgegevens van artikelgroepen aanpassen

Met een Team- of Business-uitvoering van AccountView kunt u in het venster Stamgegevens artikelgroep op de tab Verkoopsplitsing per btw-code de grootboekrekeningen selecteren waarop moet worden doorgeboekt. Meestal wordt dit gebruikt om omzet buitenland op een andere grootboekrekening te boeken dan omzet binnenland; in dat geval zal er hier geen btw-code met 6% zijn ingevoerd en is hier geen aanpassing nodig. Mochten er op deze tab bij u wel btw-codes met 6% staan, voeg dan handmatig een regel toe voor de nieuwe btw-code met 9%.