AccountView Support - Financieel

btw-afrondingsverschillen in Facturering

Als het door AccountView in de factureringsmodule berekende btw-bedrag wordt gecontroleerd door handmatig over het totale nettofactuurbedrag de btw uit te rekenen, lijkt het alsof het btw-bedrag onjuist is.

Verklaring

Dit is geenszins een rekenfout in AccountView, maar het gevolg van onvermijdelijke afrondingsverschillen. Als u vijf facturen van 0,50 stuurt, krijgt u ook een afrondingsverschil van 2 cent over het totaal van die 5 facturen. U zult begrijpen dat deze afrondingen onvermijdelijk zijn omwille van correcte boekingen en berekeningen. Binnen de factureringsmodule is uitgegaan van het principe dat de telling van btw-bedragen per regel op een factuur juist moet zijn.

Oplossing

AccountView moet het btw-bedrag per regel berekenen tijdens het opstellen van een factuur omdat men per factuurregel een ander btw-percentage kan gebruiken. Naast deze flexibiliteit moet het ook mogelijk zijn om de btw per regel af te drukken op de factuur (een werkwijze die vaak voorkomt). Dit betekent dat AccountView het btw-bedrag per regel moet afronden op (maximaal) twee decimalen. Met een btw-percentage van 21% betekent dit al snel dat kleine afrondingsverschillen kunnen ontstaan. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk.

Voorbeeld

Op een factuur komen vijf factuurregels voor waarvan het nettobedrag steeds 0,50 euro is. Het gehanteerde btw-percentage is 21%. De btw wordt per regel berekend op twee decimalen nauwkeurig, dus voor elke regel wordt 0,11 euro btw berekend. Het totale btw-bedrag voor de genoemde vijf artikelen is dus 0,55 euro. Berekent u echter het btw-bedrag handmatig voor het totale nettobedrag, dan zal de berekening als volgt zijn: 2,50 * 21% = 0,525 (afgerond 0,53), hetgeen een verschil oplevert van 0,02 euro.