Financieel

BTW over oninbare vorderingen terugvragen

Inleiding

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, dan moet u de BTW daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar en hebt u BTW betaald die u niet hebt ontvangen. U kunt deze BTW dan terugvragen. In dit artikel leest u hoe u de BTW over oninbare vorderingen kunt verwerken in AccountView.