AccountView Support - Financieel

Btw-verhoging van 6 naar 9%

Sinds 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9%. Raadpleeg de website van de belastingdienst als u wilt weten hoe u moet omgaan met leveringen en transacties die rondom deze datum liggen.

Deze wijziging heeft gevolgen voor een aantal producten van Visma Software. In dit artikel en bijbehorend stappenplan vindt u de informatie om correct met deze wijziging in AccountView om te gaan. In onze module- en productspecifieke informatie veronderstellen we dat het moment van leveren bepalend is. Mocht bij u de factuurdatum bepalend zijn, dan is de werkwijze eenvoudiger en spreekt die meestal voor zich. Zo bent u dus in beide gevallen goed geïnformeerd over hoe u in AccountView moet handelen. Als u zich afvraagt welk percentage u moet gebruiken, raadpleeg dan uw accountant, de BelastingTelefoon of de website van de Belastingdienst.

Lees, voordat u begint, eerst dit artikel en het stappenplan helemaal door, inclusief de voor u relevant module- en productspecifieke informatie. U kunt dan bepalen of u nog verdere informatie nodig hebt en eventueel hulp nodig hebt van uw AccountView-leverancier, uw accountant of de Belastingdienst.

Denk er ook aan uw medewerkers te informeren over de komende wijzigingen en werkprocedures te maken. Zo zorgt u ervoor dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Voor welke transacties geldt dit nieuwe btw-tarief?

In onze module- en productspecifieke informatie veronderstellen we dat het moment van leveren bepalend is. Mocht bij u de factuurdatum bepalend zijn, dan is de werkwijze eenvoudiger en spreekt die meestal voor zich. Zo bent u dus in beide gevallen goed geïnformeerd over hoe u in AccountView moet handelen.

Als u zich afvraagt welk percentage u moet gebruiken, raadpleeg dan uw accountant, de BelastingTelefoon of de website van de Belastingdienst.

Globale beschrijving van de te ondernemen stappen

De precieze stappen vindt u in het stappenplan. Lees eerst verder, zodat u weet wat u moet doen en waarmee u rekening moet houden.

Btw-codes toevoegen

Op een bepaald moment zult u facturen met een btw-tarief van 9% ontvangen, en eventueel versturen. Om die in AccountView correct te verwerken, hebt u btw-codes nodig met dat percentage. De eerste stap is dat u dergelijke btw-codes aanmaakt. Zodra u dat hebt gedaan, kunt u deze facturen boeken en zullen ze in de btw-aangifte worden meegenomen.

Als u veel administraties onderhoudt, kan het veel tijd kosten om de nieuwe btw-codes toe te voegen. Dit proces kunt u versnellen met de modules Centraal stambestand en Accountants Toolkit. Beschikt u nog niet over deze modules? Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u hierin bent geïnteresseerd.

Let op: Wij raden af om de percentages van bestaande btw-codes aan te passen. Dit wordt, om onderstaande redenen, niet ondersteund:

Als u het percentage zou wijzigen:

  1. Kan het berekende btw-bedrag in bestaande boekingen ongewenst wijzigen.
  2. Kunt u moeilijker aansluiting maken omdat een btw-code de ene keer 6% is en de andere keer 9%.
  3. Kunt u het rapport Controle ingevoerde btw niet langer gebruiken.

Oude btw-codes in de stamgegevens vervangen door nieuwe

Na verloop van tijd zal het merendeel van de facturen voor prestaties die onder het lage tarief vallen een btw-tarief van 9% hebben. Dan is het handig als in AccountView bij het aanmaken van een dergelijke transactie een btw-code van 9% wordt voorgesteld in plaats van een btw-code met tarief 6%.

Hiervoor moeten in een aantal stamgegevens (bijvoorbeeld debiteuren, crediteuren, grootboekrekeningen, artikelen) de btw-codes met een tarief van 6% worden vervangen door de btw-codes met een tarief van 9%. U bepaalt zelf op welk moment u deze wijziging het beste kunt doorvoeren. Als u met een boekjaar werkt dat gelijk op loopt met het kalenderjaar, dan ligt het wellicht voor de hand om deze actie uit te voeren direct na het aanmaken van het nieuwe boekjaar (zie ook: visma.nl/ev). Vraag als u twijfelt advies aan uw accountant en/of AccountView-leverancier.

Module- en productspecifieke informatie

Voor verschillende modules van AccountView en enkele andere producten van Visma Software zijn er extra aandachtspunten bij de overgang naar het nieuwe btw-tarief. Naast het algemene stappenplan vindt u extra informatie per module of product.

Wie kan u verder ondersteunen?

Visma Software biedt deze supportnote en het bijbehorende stappenplan. Als u vragen hebt over het stappenplan of andere AccountView-gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met AcccountView-support.

Wilt u weten wanneer u welk tarief moet hanteren of hebt u andere vragen over het toepassen van de belastingregels? Neem dan contact op met de Belastingdienst of raadpleeg uw accountant.

Uw AccountView-leverancier kan u helpen met het hele proces rondom deze overgang in AccountView, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van de volgende handelingen:

  • Uitvoeren van het stappenplan (eventueel op locatie)
  • Bijwerken van uw layouts
  • Aanpassen van maatwerk of koppelingen