AccountView Support - Financieel

Transitorische posten en btw

Als u werkt met transitorische posten, kan het lastig zijn om aansluiting te vinden tussen de btw-aangifte en de bedragen op de omzet- en kostenrekeningen. De standaardinstelling in AccountView zorgt ervoor dat bij het werken met transitorische posten deze goed te herkennen zijn, aangezien alleen de transitorische regels worden aangemaakt. De informatie over de btw-boeking (btw-code, btw-bedrag) staat in dit geval op de tussenrekening. Dit is de instelling: btw van transitorische posten op tussenrekening boeken in het venster Systeeminstellingen - Algemeen.

BTW van transitorische posten op tussenrekening boeken 

De instelling is echter uit te zetten, zodat er twee extra boekingsregels op de omzet- of kostenrekeningen worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk om op deze rekeningen de btw-informatie te specificeren.
 
Ongeacht de instelling zal de btw altijd worden geboekt op de factuurdatum en wordt de informatie niet herhaald in de transitorische posten. De informatie op de btw-rekening blijft uiteraard ook altijd intact.
 
Hieronder een voorbeeld van een inkoopfactuur die transitorisch wordt verwerkt:

inkoopfactuur transitorisch verwerkt

Hieronder worden de gevolgen beschreven die de verschillende instellingen in het journaal hebben.
 
De instelling AAN:

De instelling UIT:

Met deze informatie is het goed mogelijk om bijvoorbeeld een draaitabel naar Excel te maken vanuit het venster Journaal:

 
 
Als u in de loop van het boekjaar de instelling wijzigt, zal deze wijziging alleen met terugwerkende kracht van toepassing zijn nadat u de administratie hebt herboekt.