AccountView Support - Financieel

Werkkostenregeling (WKR)

Per 1 januari 2011 is de Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd en vanaf 1 januari 2015 is deze verplicht. U moet alle bedragen bijhouden die u aan uw werknemers schenkt, zodat u het bedrag boven een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom in de belastingaangifte kunt meenemen. Deze supportnote geeft u de mogelijkheden voor de implementatie van de WKR in AccountView. Op de pagina Personeel en loon van de website van de Belastingdienst leest u meer over deze wet en kunt u ook het voor een bepaald jaar geldende percentage vinden. Raadpleeg zo nodig uw accountant voor meer informatie hierover.

De werkkostenregeling wordt vanaf AccountView versie 9.5 ondersteund. Werkt u met een lagere versie van AccountView? Wij raden al onze klanten aan om met de laatste versie te werken. In het volgende artikel vindt u 5 redenen om te updaten naar de nieuwste AccountView-versie.

Nieuwe wetgeving WKR vanaf 2020

Vanaf 2020 is de vrije ruimte in het kader van de WKR verhoogd. Details hierover vindt u op deze websitepagina van de Rijksoverheid: Hoe gebruik ik als ondernemer de werkkostenregeling (WKR)?

In AccountView wordt deze wijziging ondersteund vanaf de versies 10.0a, 10.0 Service Pack C en 9.8a Service Pack F. De wijziging van de Werkkostenregeling wordt in versie 10.0a op een andere manier ondersteund dan in versie 10.0 Service Pack C en versie 9.8a Service Pack F.

Vanaf versie 10.0a

In de administratie-instellingen kunt u nu in een tabel de loonsombedragen en percentages vastleggen. Als u naar OptiesInstellingen Administratie > AlgemeenAdministratie gaat, dan vindt u daar de knop WKR-tabel. Wanneer u daarop klikt, dan ziet u onderstaande tabel. Met deze oplossing ondersteunt AccountView ook eventuele toekomstige wijzigingen in staffel en percentage. 

Versie 10.0 Service Pack C en versie 9.8a Service Pack F

Het veld WKR-percentage is niet meer aanwezig in de administratie-instellingen. Voor jaargangen t/m 2019 zal AccountView automatisch met een percentage van 1,2 rekenen en voor jaargangen na 2019 zal AccountView met een percentage van 1,7 rekenen over de eerste 400.000 van de loonsom en met 1,2 over het deel boven de 400.000 euro.

Werkwijze Team en Business

Deze werkwijze is standaard beschikbaar in AccountView Team en Business vanaf versie 9.5 en heeft de nodige voordelen ten opzichte van de werkwijzen die hiervoor beschikbaar waren. Namelijk:

 • Er is standaardrapportage beschikbaar die de vrije ruimte, de boekingen ten laste van die vrije ruimte en de resterende ruimte tonen.
 • Per boeking kan met een apart veld worden aangegeven of het bedrag ten laste van de vrije ruimte moet komen of niet en er kan per grootboekrekening een voorkeurswaarde horend bij de grootboekrekening hiervoor worden vastgelegd. De kenmerken kostenplaats, kostensoort of btw-code hoeven niet meer in het kader van de WKR te worden gebruikt, waardoor ze beter beschikbaar zijn voor hun oorspronkelijke/andere doeleinden.

Ook als u als accountant bijvoorbeeld cliënten hebt die werken met een ander Visma-product (bijvoorbeeld AccountView Go, Visma Teleboekhouden), dat communiceert met uw AccountView-omgeving, dan is deze methode eenvoudig en efficiënt. U hoeft uw cliënten slechts mee te geven welke grootboekrekeningen te gebruiken en in uw AccountView-administratie worden de juiste transacties ten laste van de vrije ruimte geboekt.

Administratie-instellingen

Om standaardrapportage mogelijk te maken, moeten er enkele administratie-instellingen worden vastgelegd.

Bij de WKR wordt er een vrije ruimte berekend op basis van een voor dat jaar geldend percentage van de fiscale loonsom. Dit percentage geeft u op in het veld WKR-percentage. Dit percentage kunt u in de wizard voor het aanmaken van een nieuw boekjaar desgewenst al opgeven.
Voor de fiscale loonsom waarmee AccountView gaat rekenen, geeft u of een rubriek op in het veld Rubriek loonsom, of u geeft een bedrag op in het veld Loonsom. Als u voor het laatste kiest, geef dan de geschatte loonsom op voor het hele jaar die relevant is in het kader van de WKR.
Als u werkt met verslaglegging op basis van verslagmodellen en een rubriek hebt of samenstelt die precies de fiscale loonsom voorstelt die relevant is in het kader van de WKR, dan kunt u deze rubriek hier opgeven. Het voordeel is dan dat bij het opvragen van de vrije ruimte via de standaardrapportage aan het einde van het jaar automatisch de correcte loonsom wordt gebruikt. En als u gedurende het jaar dit rapport opvraagt, dan wordt op basis van de al geboekte loonkosten automatisch een schatting van het jaarbedrag berekend.
Verderop in deze supportnote wordt bij het onderdeel "Mogelijkheden met betrekking tot de loonsom" de werking hiervan verder toegelicht.

Boeken ten laste van de vrije ruimte

Een boeking komt ten laste van de vrije ruimte als in de boekingsregel het veld wordt gemarkeerd dat u in de volgende afbeelding ziet:

Dit venster opent u door vanuit de boekingsregel Bewerken > Regel wijzigen (Ctrl+F6) te kiezen. Als u in het bezit bent van AccountView Business, dan kunt u dit veld ook in de kolomweergave van het venster Dagboekinvoer opnemen.

In het venster Stamgegevens grootboek kunt u het veld Vrije ruimte WKR markeren, zodat bij een boeking op de betreffende rekening het bedrag standaard ten laste gaat van de vrije ruimte.

U kunt echter altijd in de boekingsregel het betreffende veld alsnog (de)markeren.

Rapportage

In het venster Grootboek vindt u het rapport Vrije ruimte WKR. Dit rapport zal de bedragen tonen die ten laste gaan van de vrije ruimte, die totaliseren en de vrije en resterende ruimte tonen.
In het laatste venster, voordat u afdrukt, ziet u een overzicht in samengevatte vorm:

Als u een specificatie van de boekingen ten laste van de vrije ruimte wilt zien, kunt u de knop Afdrukvoorb kiezen of het rapport afdrukken.

Mogelijkheden met betrekking tot de loonsom

Als u in de administratie-instellingen een bedrag voor de loonsom had opgegeven, zal die in de dialoog van het rapport worden getoond en kunt u die desgewenst nog aanpassen. Op basis van dat bedrag zal in het rapport de vrije ruimte worden berekend.
Als u in de administratie-instellingen een rubriek voor de loonsom had opgegeven, ziet de rapportdialoog er als volgt uit:

AccountView zal uitgaan van het totaal van de rubriek loonsom. Vervolgens geeft u op voor hoeveel perioden het loon al is geboekt in de administratie en uit hoeveel perioden de administratie bestaat. AccountView zal dan door middel van extrapolatie een loonsom voor het hele jaar berekenen.
Als u werkt met een gebroken boekjaar voldoet het rapport in het venster Grootboek niet, omdat de WKR per kalenderjaar moet worden toegepast. AccountView maakt met de module Multi-Year Financials rapportage over kalenderjaren bij gebroken boekjaren mogelijk. Het rapport Vrije ruimte WKR komt daarvoor dan beschikbaar in het venster Journaalhistorie meerdere jaren. Als het rapport voor een bepaald kalenderjaar wordt opgevraagd, moet wel eerst worden gecontroleerd of het juiste WKR-percentage in de administratie-instellingen is opgegeven.

Werkwijze AccountView Solo

Als u werkt met AccountView Solo dan is het toevoegen van extra btw-codes aan uw administratie een mogelijke oplossing. Op die manier worden alle kosten die onder de Werkkostenregeling vallen, geboekt met een aparte btw-code voor de WKR. U voegt als volgt btw-codes toe:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > btw-codes.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen:
  • W0: Werkkostenregeling, zonder btw
  • WL: Werkkostenregeling laag btw-tarief (gekoppeld aan rubriek 5B)
  • WH: Werkkostenregeling hoog btw-tarief (gekoppeld aan rubriek 5B)

Zo krijgt u het totale bedrag voor de Werkkostenregeling in beeld:

 1. Kies Bestand > Grootboek.
 2. Kies Rapporten > btw-aangifte.
 3. Markeer Per btw-code in Weergave.
 4. Bereken het totaalbedrag voor de WKR door de bedragen op te tellen voor alle btw-codes die beginnen met een W, in de kolommen Omzet/Waarde en Saldo