AccountView Support - Financieel

Boekingsvoorstellen verder uitgebreid in AccountView 10.0a

In de vorige versie van AccountView (versie 10.0) hebben we het venster Boekingsvoorstellen uitgebreid met mogelijkheden om voorstellen onder voorwaarden ongezien te verwerken. We werken toe naar een systeem waarmee u (voor zover u dat wilt) facturen automatisch kunt verwerken. Het idee van automatische verwerking wordt al door een groot aantal gebruikers omarmd.

In versie 10.0a kunt u nu ook:

  • Maximumbedrag vastleggen voor automatisch accepteren
  • Facturen van nieuwe crediteuren blokkeren voor automatische betalingen (als u beschikt over de module Automatische betalingen)

Maximumbedrag vastleggen voor automatisch accepteren

U kunt nu per crediteur een bedrag instellen waarboven u zijn facturen niet automatisch geaccepteerd wilt zien. Zo kunt u enerzijds de maandelijkse afrekening van uw energieleverancier (met steeds hetzelfde bedrag) ongezien laten verwerken, maar anderzijds voorkomen dat een hoge jaarafrekening er zomaar doorglipt.

In de stamgegevens van de crediteur vindt u op de tab Boekingsvoorstellen het nieuwe veld Tot maximumbedrag. Daar kunt u invoeren tot welk bedrag boekingsvoorstellen automatisch een groen pictogram mogen krijgen en dus kunnen worden verwerkt zonder dat ze worden bekeken.

U kunt het veld Tot maximumbedrag ook tegenkomen als u in het venster Boekingsvoorstellen een voorstel accepteert. Het zit namelijk ook in het venster Voorstel accepteren. Het bedrag dat u daar invoert, wordt automatisch in de stamgegevens van de crediteur vastgelegd.

Facturen van nieuwe crediteuren blokkeren voor automatische betalingen

Stel, u opent een boekingsvoorstel van een factuur. Die is van een nieuwe crediteur, dus u klikt in het voorstel achter Deb/Cred op Selecteren of aanmaken. Het venster Crediteur: selecteren of aanmaken wordt geopend, en u selecteert daar Nieuwe crediteur aanmaken. AccountView controleert nu of de crediteur in zijn factuur heeft opgenomen dat de betaling van de factuur via een automatische incasso-opdracht gaat. Is dat het geval, dan krijgt u op dat moment de vraag of u automatische betalingen voor deze crediteur wilt toestaan.

Antwoordt u bevestigend, dan wordt in de stamgegevens van de nieuwe crediteur het veld Geblokkeerd voor autom betaling gemarkeerd. De openstaande posten van deze crediteur, inclusief die voor dit boekingsvoorstel, komen dan niet in het venster Automatische betalingen.