AccountView Support - Financieel

Kredietbeperkingstoeslag over inkoopfactuur boeken

U hebt een inkoopfactuur ontvangen waarop een bedrag voor kredietbeperkingstoeslag staat. U boekt deze factuur in het inkoopboek met Bestand > Dagboeken. U wilt de kredietbeperking wel boeken, zodat u het juiste btw-bedrag boekt, maar u wilt het bedrag van de toeslag niet betalen.

Verklaring

Voor het boeken van de inkoopfactuur moet u bepalen hoe u bedragen voor kredietbeperking wilt rapporteren:

  1. Als u de bedragen niet apart hoeft te zien in het grootboek kunt u overwegen de kredietbeperkingstoeslag niet te boeken. Het is dan wel noodzakelijk het btw-bedrag op de dagboekregel te wijzigen.
  2. Als u de kredietbeperking als kosten wilt boeken, kunt u in de betalingsconditie het bedrag invoeren dat niet moet worden betaald. Bij het invoeren van de betaling wordt dit deel van de factuur als verschil afgeboekt. In het grootboek hebt u dan een overzicht van de geboekte kredietbeperkingstoeslagen en kunt u zien welke wel en welke niet zijn betaald.

Oplossing 1: Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag niet boeken

  1. Kies Bestand > Dagboeken en open het inkoopboek.
  2. Voeg een nieuwe bladzijde toe (Bewerken > Toevoegen) en voer de regels van de inkoopfactuur in (Alt+T).
  3. Selecteer een willekeurige regel en kies Bewerken > Regel wijzigen (Ctrl+F6) om het btw-bedrag te wijzigen zodat het totale btw-bedrag overeenkomt met het bedrag op de inkoopfactuur.

Oplossing 2: Betalingsconditie gebruiken

  1. Kies Bestand > Dagboeken en open het inkoopboek.
  2. Voeg een nieuwe bladzijde toe (Bewerken > Toevoegen) en voer de regels van de inkoopfactuur in (ALT+T).
  3. Voeg een extra regel toe met het bedrag van de kredietbeperking en een btw-code. Selecteer als grootboekrekening de rekening waarop de kredietbeperkings toeslagen worden bijgehouden. Dit is bijvoorbeeld de rekening die is ingevoerd in Instellingen financieel, tab Financieel (Opties > Instellingen > Administratie > Financieel).
  4. Kies de tab Cond in het venster Dagboekinvoer en voer in Bet.kort het negatieve percentage van de kredietbeperkingstoeslag in. In Saldo ziet u het saldo dat u wilt betalen. Bij het verwerken van de betaling met de module Automatische betalingen wordt het bedrag van de kredietbeperking automatisch afgetrokken van het saldo van de openstaande post.

Meer informatie

Btw over kredietbeperkingstoeslag wordt niet berekend