AccountView Support - Financieel

Saldocontrole: automatische controle

In AccountView kunt u in dagboeken saldocontrole gebruiken.

Dagboeken van het type Bank/Kas, Inkoop en Verkoop

In dagboeken van het type Bank/Kas, Inkoop en Verkoop kunt u met één sneltoets het verschilbedrag tussen het controlesaldo en de al geboekte brutobedragen invoeren. Als u in de dagboekregel staat kiest u voor Bewerken/Dagboekregel/Bladzijde nul stellen (Ctrl+L) en u controleert het automatisch ingevoerde bedrag met het afschrift of de factuur.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven aan de hand van een boeking in een inkoopdagboek.

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Dagboeken.
 2. Selecteer uw Inkoopboek (dagboek 500).
 3. Kies Bewerken/Stamgegevens. Markeer het veld Saldocontrole. U kunt dan het controlesaldo invoeren voordat u een factuur inboekt. Het controlesaldo is altijd gelijk aan het bruto-factuurtotaal.
 4. Merk ook het veld Bruto-invoer op. Markeer dit veld om boekingsbedragen bruto (inclusief BTW) in te voeren. Demarkeer dit veld voor netto-invoer. U kunt de instelling tijdens het boeken voor één dagboekbladzijde wijzigen met Ctrl+F8 (Bewerken/Bruto/Netto). In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat het veld Bruto-invoer is gemarkeerd.
  Inkoopdagboek met saldocontrole en bruto-invoer
  Inkoopdagboek met saldocontrole en bruto-invoer
 5. Kies OK.
 6. Sluit het venster Dagboeken.
 7. Kies Bestand/Dagboeken.
 8. Maak een nieuwe bladzijde aan in uw inkoopdagboek.
  Van crediteur Swart & Adam V.O.F. hebt u een factuur ontvangen met een factuurtotaal van 46,00 en document-/factuurnummer 200610032. Het bedrag bestaat uit 33,74 autokosten en 12,26 reiskosten.
 9. Kies 50003 in Deb/Cred.
 10. Voer 200610032 in Doc/Fac in.
 11. Voer 46,00 in Controlesaldo in.
 12. Kies kostenrekening 4680 in Rekening.
 13. Voer 33,74 in Bedrag in.
 14. Kies Toevoegen (Alt+T).
 15. Druk op Ctrl+L (Bewerken/Dagboekregel/Bladzijde nul stellen). Het verschil tussen het controlesaldo en de voorafgaande dagboekregels wordt automatisch op de regel ingevoerd.
 16. Kies kostenrekening 4512 in Rekening.
  Saldocontrole gebruiken als u een factuur invoert
  Saldocontrole gebruiken als u een factuur invoert
 17. Kies Bewaren.
 18. De inkoopboekbladzijde wordt nu bewaard. Als u in plaats van 12,26 per ongeluk 12,00 had ingevoerd en bewaard, dan verscheen de melding:
  Saldocontrole: Bladsaldo komt niet overeen met Controlesaldo
  Het totaal aan dagboekregels (33,74 + 12,00) komt immers niet meer overeen met het factuurtotaal van 46,00.

Dagboeken van het type Memoriaal

In de dagboeken van het type Memoriaal is geen controlesaldo beschikbaar, omdat het totaal van de dagboekbladzijde altijd 0,00 moet zijn. De menu-optie Bewerken/Dagboekregel/Bladzijde nul stellen (sneltoets Ctrl+L) is wel beschikbaar.