AccountView Support - Financieel

Betalingsgedrag analyseren

Indien u werkt met de module Aanmaningen of Automatische Incasso heeft u het venster Openstaande Postenanalyse tot uw beschikking. Als u werkt met de module Aanmaningen dan heeft u vanuit dit venster een een aantal rapportages beschikbaar die u kunt inzetten om uw openstaande posten te analyseren.

Zo kunt u de gemiddelde betalingstermijn opvragen. Dit kan per debiteur opgevraagd worden maar u kunt ook uw eigen betalingsgedrag richting uw crediteuren analyseren:

gemiddelde betalingstermijn opvragen

Daarnaast kunt u een kruistabel van de gemiddelde werkelijke betalingstermijn of de overschrijding van de afgesproken betalingstermijn opvragen met behulp van de rapporten Analyse Debiteuren en Analyse Crediteuren. In de afdrukdialoog kunt u van de rapporten ook een grafiek van de data laten maken door de optie Grafiek te kiezen: 

Analyse Debiteuren

Met het rapport Ouderdomsanalyse kunt u per relatie en per termijn bekijken wat het openstaande bedrag is. Deze termijnen voor de ouderdomsanalyse kunt u in uw administratie-instellingen opgeven:

Ouderdomsanalyse

Tot slot kijkt het rapport Liquiditeitsanalyse naar het verschil tussen de te betalen en te ontvangen facturen voor een bepaalde periode. Daaruit resulteert een overschot of kredietbehoefte voor de geanalyseerde periode. Een openstaande post wordt meegenomen in de rapportage als de vervaldatum in een bepaald tijdsbestek valt:

Liquiditeitsanalyse