AccountView Support - Financieel

Dashboard Periodecijfers

De grafiek Periodecijfers toont per periode uw kosten, opbrengsten en het resultaat. Uw opbrengsten ziet u als groene staven en uw kosten worden vertegenwoordigd door rode staven. Het resultaat wordt aangegeven door een blauwe lijn.

Periodecijfers

Zoals u ziet in bovenstaand voorbeeld, kunt u het totaal opvragen door de muisaanwijzer op één van de staven of punten te houden. Vervolgens kunt u inzoomen op de gegevens door te klikken op een van de staven of een van de punten op de lijn. Dan krijgt u een subvenster te zien met de onderliggende mutaties:

Periodecijfers inzoomen

Voor de omzet neemt AccountView het saldo van alle verlies- en winstrekeningen die als 'omzetrekening' zijn gemarkeerd (klik hier voor meer informatie). De kosten worden bepaald door het saldo te nemen van al uw verlies- en winstrekeningen met uitzondering van de omzetrekeningen. Het resultaat wordt vervolgens berekend door het verschil te nemen tussen de kosten en de omzet.