AccountView Support - Financieel

Dashboard: Verkoopfacturen en Liquiditeit

Verkoopfacturen

Wanneer u wilt weten wat het openstaande saldo van uw debiteuren is, dan gebruikt u de grafiek Verkoopfacturen.

De grafiek Verkoopfacturen geeft een overzicht van de openstaande verkoopfacturen, gerangschikt naar ouderdom. De verticale as toont het totaalbedrag en langs de horizontale as leest u hoe lang de facturen zijn vervallen. Rechtsonder ziet u de peildatum die AccountView gebruikt. 

Dashboard Verkoopfacturen Grafiek

Als u de muisaanwijzer op een staaf houdt, dan ziet u het totaalbedrag. Wanneer u op de staaf klikt, dan zoomt u in op de openstaande posten die het totaalbedrag vormen.

De peildatum kunt u desgewenst aanpassen door Bewerken > Peildatum te kiezen. Wijzig de datum en sluit het subvenster. Vervolgens kiest u Beeld > Verversen (Alt+F7) om de grafiek met de nieuwe peildatum te tonen.

Liquiditeit

Met de grafiek Liquiditeit kunt u snel zien hoeveel liquide middelen er nu en in de komende zes weken beschikbaar zijn. Hoe worden deze cijfers precies berekend?

De huidige liquiditeit wordt berekend aan de hand van kas- en banksaldi, samen met de vervallen openstaande posten. Voor de prognose worden de openstaande posten gebruikt die in de komende zes weken zullen vervallen.

Dashboard Liquiditeit Grafiek

Wanneer u de muis op een punt in de lijn houdt, dan ziet u de datum waarop de liquiditeit is veranderd, met welk bedrag deze is veranderd en de verwachte liquiditeitspositie. In bovenstaand voorbeeld ziet u dat op 4 maart de liquiditeit met 73.297,06 zal toenemen tot 1.028.141,50.

U kunt op twee manieren inzoomen op de gegevens waarmee de liquiditeit wordt bepaald:

  1. Klik op het eerste punt voor een overzicht van de actuele saldi van uw kas- en bankrekeningen Het tweede punt geeft een overzicht van de momenteel vervallen openstaande posten.
  2. Wanneer u klikt op een volgend punt in de grafiek, dan krijgt u de openstaande post(en) te zien die op die datum vervallen en waarvan u dus verwacht dat deze dan betaald zullen worden.