AccountView Support - Financieel

Financiële projectrapportage in uw venster Verslaglegging

Als u met projecten in AccountView werkt en in het bezit bent van de module Controllers Desk of Uitwerken kolommenbalans, kunt u de projectcode in het venster Administratie-instellingen - Financieel (Dimensies) opgeven als financiële dimensie. Daarmee ontstaat de mogelijkheid het venster Verslaglegging te groeperen op project. Dit kan vooral aantrekkelijk zijn als de looptijden van de projecten overeenkomen met een boekjaar. Dit zal bijvoorbeeld bij stichtingen regelmatig het geval zijn. Zie het volgende eenvoudige voorbeeld:

Verslaglegging accountview

Voor project A is dit jaar 12.000 subsidie verkregen en 11.000 aan kosten gemaakt. Voor project B is dat respectievelijk 15.000 en 16.000.

De uitgebreide mogelijkheden van verslaglegging kunt u uiteraard blijven benutten, ook als u op projectcode groepeert. U kunt bijvoorbeeld uw verslaglegging baseren op een verslagmodel om rubricering van grootboekrekeningen te bereiken. Of, als u de horizontale splitsing op projecten aanhoudt, kunt u bijvoorbeeld verticaal op periode gaan splitsen. Maar u mag het ook andersom doen: perioden horizontaal en projecten verticaal. U kunt verder de cijfers van vorig jaar erbij halen.
Als u in het bezit bent van de module Budgettering I kunt u in uw financiële budgetcijfers ook een projectcode opgeven. U kunt dan in het venster Verslaglegging ook de vergelijking 'realisatie per project vs. budgetcijfers per project' maken.

Voor een verdere indruk van de mogelijkheden van verslaglegging, zie ook: "Inzicht in uw cijfers met Verslaglegging".

Voor meer informatie over de al bestaande mogelijkheden van projectrapportage, zie: "Meer informatie uit uw projectadministratie halen".