AccountView Support - Financieel

Grootboekkaarten vorig jaar benutten bij het uitwerken van uw kolommenbalans

In het venster Verslaglegging kunt u doorzoomen naar de grootboekkaart van een geselecteerde grootboekrekening (met de sneltoets Ctrl+F5). Deze mogelijkheid maakt onderdeel uit van zowel de module Uitwerken kolommenbalans als Controllers Desk (één van beide is dus benodigd). Als u ook in het bezit bent van de module Multi-Year Financials, kunt u ook de grootboekkaart vorig jaar van een geselecteerde grootboekrekening openen (met de sneltoets Ctrl+F7). En deze bijvoorbeeld naast de grootboekkaart van het lopende jaar plaatsen. Zo ziet u vlot eventuele verschillen.
De opstelling zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Verslaglegging 

In dit voorbeeld is de weergave gekozen waarbij de cijfers van vorig en huidig jaar vergeleken worden. De mogelijkheid om door te zoomen naar grootboekkaart huidig en vorig jaar bestaat echter in elke weergave, bijvoorbeeld de weergave Kolommenbalans die bij accountants vaak gebruikt wordt.

Zie ook deze supportnote voor meer informatie over de mogelijkheden van het venster Verslaglegging.