AccountView Support - Financieel

Resultaat lopend boekjaar opnemen in verslagen

U hebt een verslag gemaakt en u wilt hierin het resultaat van het lopend boekjaar afdrukken.

Oplossing

U kunt het resultaat van de verlies- en winstrekening (alle grootboekrekeningen van het type Verlies & winst) automatisch salderen in rubriek _UNALLOC.

Zo plaatst u deze rubriek in uw verslag:

  1. Kies Bestand/Verslagen om het venster Verslagen te openen.
  2. Selecteer het verslag dat u wilt gaan bewerken en druk op ENTER.
  3. Kies de tab Indeling.
  4. Druk op een nieuwe regel op de sneltoets F4 om een lijst met rubrieken op te vragen.
  5. Zoek in de lijst de rubriek _UNALLOC.

    Is de rubriek nog niet aanwezig, maak die dan zelf aan met de sneltoets CTRL+INS. U hoeft alleen de code _UNALLOC en de rubrieknaam in te voeren. Maak deze rubriek aan zonder een bereik in te voeren of grootboekrekeningen te koppelen.

  6. Druk op ENTER om de rubriek in uw verslag op te nemen.
  7. Druk op CTRL+ENTER om het verslag te bewaren.

Meer informatie

Raadpleeg het hoofdstuk Verslagen in uw documentatie voor meer informatie over het maken van verslagen en rubrieken. Daarnaast biedt de helpfunctie binnen AccountView (sneltoets F1) ook vaak veel informatie over het venster of veld waar u in werkt.