AccountView Support - Financieel

Verslagmodellen aanmaken

Met verslagmodellen kunt u het grootboek naar eigen inzicht rubriceren. In telrubrieken voegt u de rubrieken samen tot subtotalen en deze subtotalen kunt u weer laten optellen tot een eindtotaal.

Tip: In de voorbeeldadministraties Your Garden Products en Your Advice vindt u een aantal verslagmodellen die u kunt gebruiken als voorbeeld voor uw eigen verslagmodellen.

Rubrieken

Allereerst maakt u rubrieken aan waarin u grootboekrekeningen samenvoegt. Open het venster Rubrieken met Document > Stamgegevens administratie > Rubrieken en kies Bewerken > Toevoegen om een nieuwe rubriek aan te maken.

Stamgegevens rubrieken

U kunt een rubriek aanmaken op basis van een bereik van rekeningnummers. Heeft uw rubriek geen opeenvolgende rekeningnummers? Op de tab Gekoppelde rekeningen kunt u ook losse rekeningen toevoegen.

Tip: Markeer de rekeningen met de spatiebalk om ze in één keer toe te voegen.

Verslagmodel aanmaken

Nu kunt u de rubrieken toevoegen aan een verslagmodel met Document > Stamgegevens administratie > Verslagmodellen.

Op de tab Indeling richt u daadwerkelijk het verslagmodel in. Kies Toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen. Vraag met F4 de lijst met rubrieken op en selecteer de gewenste rubriek. In Telkolom 1 geeft u de telrubriek op waaraan u de rubriek wilt toevoegen. Een telrubriek begint altijd met een hekje (#).

In bovenstaand voorbeeld ziet u twee rubrieken, KN00001 en KN00002, die zijn opgenomen in telrubriek #HSV. Wanneer u telrubriek #HSV gebruikt in de kolom Rubriek, dan berekent AccountView het subtotaal op basis van alle (bovenstaande) rubrieken waaraan #HSV is gekoppeld.

Let op: AccountView neemt alleen de regels erboven mee in het subtotaal. Als u telrubriek #HSV later nog een keer opneemt in Telkolom 1 dan wordt deze niet meegenomen in het subtotaal.

Hierboven ziet u hoe de telrubrieken #HSV en #OV worden samengevoegd tot een nieuwe telrubriek #TOT. Zo berekent u het totaal op basis van de verschillende subtotalen.

Tip: Met Document > Verslagmodel overnemen neemt u een verslagmodel over uit een andere administratie.

Meer informatie 

Lees ook Inzicht in uw cijfers met Verslaglegging.