AccountView Support - Financieel

Werking van de peildatum in AccountView

In verschillende vensters en rapporten van AccountView kunt u een peildatum opgeven. U vraagt zich af hoe de peildatum precies werkt en waarmee u rekening moet houden.

Oplossing

Bij het opstarten van uw AccountView-sessie wordt voor de peildatum de huidige datum gebruikt (uw systeemdatum). De peildatum wordt gebruikt in diverse vensters en rapporten om de gegevens weer te geven naar het moment van de ingevoerde peildatum. In het venster Aanmaningen wordt bijvoorbeeld de hoogte van het aantal dagen in de kolom Oud en de kolom Vervallen bepaald door de peildatum. Dit is onder andere van belang als u aanmaningen een aantal dagen vooraf wilt aanmaken. Ook het rapport Openstaande posten in het venster Debiteuren kan worden opgevraagd met een (afwijkende) peildatum als uitgangspunt.

U kunt de peildatum op verschillende plaatsen in AccountView aanpassen. U kunt dit onder andere doen bij het opvragen van een rapport.

Een peildatum kunt u gebruiken in de volgende vensters: Automatische betalingen, Automatische incasso, Aanmaningen, Openstaande posten en Openstaande postenanalyse.

Omdat in de genoemde vensters de peildatum voor het gehele venster geldt, kunt u deze wijzigen met Bewerken/Peildatum.
Om het vergelijken van gegevens tussen verschillende rapporten en vensters te vergemakkelijken, wordt een peildatum onthouden. Op deze manier wordt de peildatum op verschillende plaatsen in AccountView toegepast. Als u bijvoorbeeld de peildatum 03-09-2012 invoert bij het opvragen van het rapport Openstaande posten in het venster Debiteuren en u opent daarna het venster Aanmaningen, dan wordt in dat venster ook de situatie van 03-09-2012 getoond. Als u in het venster Aanmaningen wel de situatie van vandaag wilt zien, dan moet u de peildatum met Bewerken/Peildatum terugzetten naar de huidige datum. Wanneer u AccountView hebt afgesloten en opnieuw hebt opgestart, dan is er sprake van een nieuwe sessie en is dus ook de peildatum opnieuw gelijk aan de systeemdatum.