AccountView Support - Financieel

Afboeken meervoudige betalingsverschillen

In een bank- of kasdagboek boekt u een openstaande post af met een betalingsverschil. U vraagt zich af hoe u dit verwerkt als het betalingsverschil meer dan één oorzaak heeft? 

Oplossing

Als een openstaande post niet volledig wordt afgeboekt, verschijnt onderstaand venster om u te helpen het verschil af te boeken. Nu kan het geval zich voordoen dat een verschil niet volledig toe te schrijven is aan één van de afhandelingstypen, maar moet worden opgesplitst over meerdere afhandelingstypen. Bijvoorbeeld omdat het totale verschil bestaat uit een gedeelte dat u als bankkosten en een gedeelte dat u als betalingsverschil wilt boeken.

In dat geval markeert u het veld Laten staan en slaat u de bladzijde op. Daarna kiest u Bestand/Debiteuren, selecteert u de betreffende debiteur en kiest u Zoeken/Openstaande posten (F5). In het subvenster Openstaande posten markeert u de regel met het af te boeken verschilbedrag en kiest u Document/Openstaande posten verrekenen. Hierna verschijnt een memoriaaldagboekbladzijde die u eenvoudig kunt aanvullen met de boekingsregels van de splitsing.