AccountView Support - Financieel

Welke bankafschriften moet u nog controleren?

In het venster Bankafschriften heeft u meerdere afschriften gemarkeerd, maar wanneer u Document > Afschriftregels verwerken kiest, meldt AccountView bijvoorbeeld 2 fout(en) gevonden. Als u meerdere afschriften heeft gemarkeerd, weet u niet welke afschriften u nog moet controleren. Kies dan Rapporten > Bankafschrift met de uitvoer Standaard, en markeer de optie Alleen afschriften met waarschuwingen en problemen.

Afschriftregels verwerken

In het rapport ziet u welke afschriften nog moeten worden aangevuld voordat zij kunnen worden verwerkt. Als de gegevens van de afschriftregel volledig zijn, markeert AccountView automatisch de kolom Acc (Mutatie geaccepteerd). Alleen wanneer alle regels zijn geaccepteerd, kunt u het bankafschrift verwerken.

U moet dus zoeken naar regels waar de kolom Acc niet is gemarkeerd. Om te zien welke gegevens ontbreken, selecteert u een regel en klikt u linksonder op de knop Status. De afschriftregel is volledig als Doc/FacRekening en (indien van toepassing) Db/Cr zijn ingevoerd.

De kolom Corr (Regel correct) krijgt alleen een vinkje wanneer de afschriftregel (openstaand bedrag, factuurnummer) volledig overeenkomt met de openstaande post, bijvoorbeeld bij een afgeboekte betaling. Ontbreekt het vinkje in de kolom Corr, dan kunt u de regel wel gewoon verwerken.

Mutatie geaccepteerd

Hoe herkent AccountView uw openstaande posten?

  • Er is een debiteur/crediteur gevonden: is er een openstaande post met hetzelfde factuurnummer óf hetzelfde bedrag?
  • Er is alleen een factuurnummer gevonden: is er een openstaande post met dat factuurnummer? Als er meerdere openstaande posten zijn met hetzelfde factuurnummer, dan geeft het bedrag de doorslag.
  • Er is geen factuurnummer of debiteur/crediteur gevonden: horen het bedrag en de postcode bij een openstaande post?

In het volgende artikel vindt u alle informatie over Telebankieren: inlezen bankafschriften.