AccountView Support - Financieel

Autoherkenning optimaliseren

Het herkennen van uw betalingen en ontvangsten vindt idealiter plaats op grond van de IBAN-nummers die zijn vastgelegd in de stamgegevens van uw relaties. Wanneer de herkenning op het IBAN-nummer slaagt, ziet u dat terug in uw afschriftinformatie.

afschriftinformatie

Na de herkenning op basis van het vastgelegde IBAN-nummer zoekt AccountView de bijbehorende openstaande post op met hetzelfde bedrag.

Als het niet mogelijk is om een relatie te voorzien van een IBAN-nummer, kunt u de herkenning onder andere optimaliseren met behulp van voorlooptekens. Deze vindt u terug in de systeeminstellingen in AccountView. Voorlooptekens zijn woorden of afkortingen die vaak vóór het factuurnummer staan:

systeeminstellingen in AccountView

Op deze manier weet AccountView het factuurnummer te vinden en kan de openstaande post worden opgezocht.

Tot slot kunt u uw document-/factuurnummer standaard als betalingsreferentie opgeven in de eigenschappen van uw (verkoop)dagboek:

betalingsreferentie

Als AccountView een openstaande post herkent waarvan de betalingsreferentie (document-/factuurnummer) volledig voorkomt in de omschrijving van een afschriftregel, zal er herkenning op die betreffende post plaatsvinden.

Wij hebben een webinar georganiseerd over het elektronisch betalingsverkeer in AccountView. Via Webinars AccountView Financieel kunt u dit webinar terugkijken.