AccountView Support - Financieel

Extra functionaliteit toegevoegd aan autoherkenning

Afgekeurde incasso’s automatisch verwerken (vanaf versie 9.5)
Afgekeurde incasso’s in bankafschriften kunnen automatisch worden verwerkt. Een afgekeurde incasso wordt nu automatisch herkend op basis van de aanwezigheid van een afkeuringsreden. De afkeuringsreden wordt bovendien getoond op de afschriftregel, in de nieuwe kolom Afkeuringsreden (AccountView Business). AccountView brengt de afgekeurde incasso automatisch in verband met de bijbehorende factuur en maakt meteen een nieuwe openstaande post aan. Deze krijgt het nummer van de oorspronkelijke factuur, gevolgd door de letter ‘R’ en een volgnummer. De oorspronkelijke post wordt dus niet overschreven, maar blijft gewoon bestaan. Zo gaat er geen historie verloren.

Bankafschrift

Betalingen onderweg en incasso onderweg automatisch afgeboekt (vanaf versie 9.5a)
Als bij het aanmaken van betalings- en incassobestanden het veld Totaalbedrag terugmelden wordt gemarkeerd, bevatten aangemaakte bestanden elk een unieke referentie waarmee het verwerken van bankafschriften efficiënter wordt. De referenties worden namelijk ook vastgelegd bij de desbetreffende posten, en is daarnaast terug te vinden in de bankafschriften die betrekking hebben op de betalings- en incassobestanden. Bij de verwerking van bankafschriften kunnen zo de posten en de relevante bankafschriftregels automatisch aan elkaar worden gerelateerd. Dit scheelt een hele stap in het proces, want u kunt het uitvoeren van de opties Document > Betalingen onderweg (in het venster Bankafschrift) achterwege laten.

relevante bankafschriftregels

Tip: Werkt u met AccountView Business? Voeg dan eenvoudig via Beeld > Kolommen de velden Batch ID en Afkeuringsreden incasso toe aan uw weergave.