AccountView Support - Financieel

Incassohistorie

Door de komst van SEPA en de gewijzigde regels rondom het indienen van incasso-opdrachten is inzicht in uw incassohistorie belangrijker geworden. Afhankelijk van het type incassomachtiging kan de storneringsreden bepalend zijn voor de manier waarop u uw incassoregel opnieuw moet aanbieden bij uw bank. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw bank of neem hierover contact met uw bank op.

Vanaf AccountView versie 9.3a en met het laatste Service Pack (zie www.vismasoftware.nl/sp) wordt de incassohistorie inzichtelijk gemaakt in het venster Openstaande postenanalyse (Document > Stamgegevens administratie > Openstaande postenanalyse). Dit venster had u al beschikbaar als u werkt met de module Aanmaningen, maar is nu ook aanwezig als u werkt met de module Automatische incasso. Zo kunt u de incassohistorie inzien nadat uw posten zijn geïncasseerd. Aan dit venster zijn drie standaardweergaven toegevoegd:

  • Geen SEPA
  • SEPA-incasso standaard
  • SEPA-incasso zakelijk

Op deze manier kunt u snel uw incassohistorie per type incasso kunt bekijken.

incassohistorie

Met Zoeken > Mutatieregels openstaande post (F5) voegt u het combinatievenster toe om de mutatieregels van deze incasso-opdracht op te vragen.