AccountView Support - Financieel

Optimaliseren van voorlooptekens

In AccountView leest u digitale bankafschriften in maar constateert dat de autoherkenning weinig of onjuiste openstaande posten herkend.

Verklaring

AccountView probeert uit de omschrijvingsregels van het bankafschrift intelligent te zoeken naar document-/factuurnummers maar dit proces is (nog) niet geoptimaliseerd.

Oplossing

Tijdens het inlezen van bankafschriften wordt door de autoherkenning onder andere gezocht naar document-/factuurnummers, bankrekeningnummers en postcodes. Indien er bij de stamgegevens van uw debiteuren en crediteuren geen bankrekening- of IBAN-nummers zijn vastgelegd, is voornamelijk de autoherkenning op document-/factuurnummers enorm belangrijk. Vóór document-/factuurnummers staan vaak dezelfde woorden en afkortingen (de zogenaamde 'voorlooptekens'). De document-/factuurnummers zijn daaraan dus gemakkelijk te herkennen door AccountView. De autoherkenning zoekt dan ook eerst naar voorlooptekens die voorkomen in de lijst met voorlooptekens. Deze lijst bestaat standaard uit allerlei varianten van het woord 'factuurnummer'. Als het nodig is, kunt u deze lijst naar eigen inzicht wijzigen. De lijst kunt u met de menu-optie Opties/Instellingen/Systeem/Overig vinden in het veld Voorlooptekens doc/fac.

Hieraan kunt u nieuwe woorden en afkortingen toevoegen die vaak door uw debiteuren worden gebruikt. Met de knop Standaard herstelt u de oorspronkelijke lijst. Te veel of onlogische voorlooptekens kunnen de herkenning negatief beïnvloeden waardoor mogelijk onjuiste gegevens worden voorgesteld. Ook de volgorde is van invloed op de herkenning.

Meer informatie over de volgorde van autoherkenning kunt u vinden in de online Help (F1) als u zoekt op "Document/Bankafschrift inlezen". Mocht u meer ondersteuning willen bij het optimaliseren van de autoherkenning, dan kunt u hiervoor uw AccountView-leverancier raadplegen.