AccountView Support - Handel

Artikelgroepcode wijzigen

U wilt de artikelgroepcode van een artikel wijzigen en vraagt zich af wat daarvoor een geschikt moment is.

Aanleiding

Soms ontstaat de behoefte aan hergroepering van artikelen, bijvoorbeeld door veranderde behoeften betreffende de omzetrapportage en/of een gewijzigd grootboekrekeningschema. Het nieuwe jaar is een uitstekend moment om soortgelijke wijzigingen door te voeren. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Oplossing

In het venster Stamgegevens artikel kunt u (onder één voorwaarde, die AccountView ook afdwingt) de artikelgroep wijzigen. Die voorwaarde is dat er voor dit artikel op geen enkele grootboekrekening een saldo mag staan dat bij een latere transactie zal worden afgeboekt. Zonder die voorwaarde zou de situatie kunnen ontstaan dat het betreffende saldo is geboekt op grootboekrekening A, terwijl het later wordt afgeboekt van rekening B. Op beide rekeningen blijft dan een saldo staan, terwijl het saldo op rekening A nul had moeten worden. Een duidelijk voorbeeld van een rekening waar dit kan voorkomen, is de rekening Voorraad.

Mocht u toch de artikelgroep willen wijzigen van een artikel waar financiële voorraad op staat, dan kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Selecteer het artikel in het venster Artikelen.
  2. Kies Zoeken/Artikelinformatie (F5) om het venster Artikelinformatie te openen.
  3. Noteer het aantal dat u ziet in het veld Aantal verwerkt.
  4. Voeg vervolgens in het venster Voorraadbladzijden een bladzijde toe met een transactiecode van transactietype Voorraadmutatie, waarmee u dit aantal naar nul kunt boeken en verwerk deze bladzijde.
  5. Wijzig nu de artikelgroep in de stamgegevens van het artikel.
  6. Voeg tot slot een voorraadbladzijde toe met een transactie tegengesteld aan die van stap 4, en verwerk ook deze. Dit is nodig om de oorspronkelijke voorraadpositie weer te herstellen.