AccountView Support - Handel

Waarderingsprijs wijzigen in AccountView

U wilt in Accountview de waarderingsprijs (VVP, GIP of LIP) van een artikel wijzigen en u vraagt zich af hoe u dit kunt doen.

Oplossing

U past de waarderingsprijs van een artikel aan in het venster Voorraadherwaardering. Dit kunt u handmatig doen door te dubbelklikken op het betreffende artikel en vervolgens de nieuwe waarderingsprijs op te geven. Wilt u voor een groep artikelen in één handeling de waarderingsprijs wijzigen? Dan kunt met de optie Bewerken > Per groep wijzigen de waarderingsprijs opnieuw laten berekenen, bijvoorbeeld op basis van de inkoopprijs, en deze prijs verhogen of verlagen met een percentage. Dit is vooral handig wanneer u voor een grote groep artikelen de waarderingsprijs wilt aanpassen. Hieronder zal de werking van de Voorraadherwaardering aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. In dit voorbeeld laten wij zien hoe u voor een groep artikelen de nieuwe VVP kunt laten berekenen door de inkoopprijs met 5 procent te verhogen.

  1. U kiest Bewerken > Voorraadherwaardering in het venster Artikelen.
  2. Daarna kiest u Bewerken > Per groep wijzigen.
  3. Eventueel kunt u hier een selectie zetten op bijvoorbeeld Leverancier.
  4. In het volgende venster kunt u aangeven hoe u de nieuwe waarderingsprijs wilt laten berekenen.  5. Kies Volgende, vraag eventueel het afdrukvoorbeeld op om te controleren of AccountView de juiste prijzen heeft berekend en kies Voltooien.
    Let op: Om alle wijzigingen ongedaan te maken kiest u Huidige VVP + Bedrag, en voert u nul in bij Waarde.
  6. Kies tot slot Document > Voorraadherwaardering journaliseren om de nieuwe waarderingsprijzen in het artikelbestand en de financiële administratie te verwerken.
    In het artikelbestand wordt de huidige VVP vervangen door de nieuwe VVP. In de financiële administratie wordt (voor elk artikel waarvoor u een nieuwe VVP hebt ingevoerd en waarvan de financiële voorraad niet nul is) de volgende boeking gemaakt op de Rekening voorraad:

aantal * (nieuwe VVP - huidige VVP).

Voor een artikel met een Huidige VVP van 100,- en een Nieuwe VVP van 105,- en een financiële voorraad van 10 wordt bijvoorbeeld de volgende boeking gemaakt:

3000     Voorraad                                     50,-

      Aan     7600     Voorraadherwaardering                           50,-

Verklaring

De module Voorraad registreert de waarde van de voorraad in het grootboek aan de hand de waarderingsprijs (VVP, GIP of LIP). Deze waarderingsprijs moet zo goed mogelijk overeenstemmen met de werkelijke prijs, omdat anders de waarde van de voorraad onjuist wordt weergegeven op de balans. Het wijzigen van de waarderingsprijs heeft dus gevolgen voor de waarde van uw voorraad. Zodoende wijzigt u de waarderingsprijs niet vanuit de stamgegevens van het artikel maar vanuit het venster Voorraadherwaardering. Bij het journaliseren wordt de waarde van de voorraad opnieuw berekend en verwerkt in de financiële administratie. De waarderingsprijs wordt meestal herzien aan het einde van het boekjaar. Soms is een tussentijdse wijziging nodig, bijvoorbeeld wanneer de prijs sneller is gestegen dan verwacht.