AccountView Support - Handel

Overzicht inkopen per crediteur

Om diverse redenen kan het wenselijk zijn inzicht te hebben in de totale inkopen per periode, exclusief BTW, van één of meerdere crediteuren. Dit is mogelijk met selecties. Open hiervoor het venster Journaal en kies Beeld > Selecteren. Maak in het venster Selecteren de volgende selectie:

Beeld Selecteren

De onderste regels uit het voorbeeld hebben als doel het wegfilteren van de boekingen op BTW-rekeningen. Geef op deze wijze alle grootboekrekeningen op die aan BTW-codes van het type "Inkoop" zijn gekoppeld. In het voorbeeld wordt over periode 1 gerapporteerd. Uiteraard is het ook mogelijk de filtering op periode in de selectie weg te laten.

Zodra u de selectie hebt gemaakt, kiest u Rapporten > Debiteur-/crediteuranalyse. Selecteer Saldilijst debiteuren/crediteuren om de totale inkopen op te vragen en demarkeer Alleen verlies en winst. U kunt nu het afdrukvoorbeeld bekijken of het rapport opslaan.

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar in een Team- of Business-uitvoering van AccountView. Als u werkt met een Solo-uitvoering, kunt u in het venster Grootboekkaart per crediteurenverzamelrekening een selectie maken op dagboekcode om zo de betalingen weg te filteren:

crediteurenverzamelrekening
 
Daarna kiest u Bewerken > Tabel kopiëren. Deze informatie kunt u in uw spreadsheetprogramma (bijvoorbeeld Microsoft Excel) plakken en totaliseren per crediteur. In tegenstelling tot de bovengenoemde methode toont dit overzicht de inkopen inclusief BTW.

Meer informatie:

Supportnote: "Flexibel gegevens opvragen met weergaven"
Supportvideo: "Werken met weergaven en selecties in AccountView"