AccountView Support - Handel

Deelleveringen in één keer factureren

Een verkooporder wordt in delen uitgeleverd. U vraagt zich af hoe u deze deellevering in één keer kunt factureren of op één factuur kunt vermelden?

Oplossing

U hebt een verkooporder die in delen wordt uitgeleverd en in één keer wordt gefactureerd. Op de verkoopfactuur kunt u automatisch de aparte deelleveringen vermelden, eventueel met extra informatie per levering zoals de pakbonnummers. Voor het apart vermelden van deelleveringen kiest u Document/Verkoopfacturen genereren in het venster Verkooporders en markeert u het veld Leveringen splitsen van compleet geleverde orders.

Als u op de verkoopfactuur extra informatie per levering wilt tonen, dan moet u de taalcodes hiervoor inrichten. In het venster Stamgegevens taalcode vindt u op de tab Verkoop het veld Omschr levering splits met daaronder de knop Formule wijzigen. Met deze knop kunt u een uitdrukking invoeren waarin u velden en vaste tekst kunt opnemen. Het venster Verkoopfactuur zou er dan bij twee deelleveringen voor één verkooporder als volgt kunnen uitzien: