AccountView Support - Handel

Met verkooporderregels grip op uw orderproces

Het venster Verkooporderregels opent u met Bewerken > Verkooporderregels in het venster Verkooporders of via Document > Stamgegevens administratie > Verkooporderregels. U vindt hier een overzicht van alle ingevoerde regels van alle lopende verkooporders. De informatie in dit venster is afkomstig uit de tabellen Verkooporderregels, Verkooporders en Artikelen.

Zoals in vrijwel alle vensters, kunt u ook in Verkooporderregels een selectie definiëren met Beeld > Selecteren. Wanneer u beschikt over de Business-uitvoering van AccountView dan kunt u ook extra kolommen toevoegen met Beeld > Kolommen. Op deze manier kunt u vanuit verschillende invalshoeken informatie verzamelen met betrekking tot deze orderregels. Hieronder volgt daarvan een voorbeeld.

U wilt bepalen welke orders u gaat leveren. Een bepaald artikel staat in meerdere orders in backorder. Uw magazijn heeft er net een aantal ontvangen en u kunt een deel daarvan gaan leveren. Welke order kiest u?

Om deze vraag te beantwoorden maakt u onderstaande selectie:

  1. Kies de standaardweergave Artikelen in backorder (deze is alleen beschikbaar wanneer u niet werkt met de module Voorraadbeheer).
  2. Zet een (snel)selectie op het betreffende artikel.
  3. Voeg de kolommen Totaal aantal verzonden (vanuit Verkooporderregels)en Aantal technisch (vanuit Artikelen) toe. In de laatste kolom kunt u zien wat u op dit moment voor dit artikel op de plank hebt liggen. Eventueel kunt u ook de kolommen Verzenddebiteur, Factuurdebiteur, Orderdatum of Verkoopordernummer toevoegen.

Na het maken van de selectie en het toevoegen van kolommen ziet uw venster Verkooporderregels er bijvoorbeeld als volgt uit:

Verkooporderregels

U hebt nu in één oogopslag alle relevante informatie die nodig is om uw beslissing te nemen. Met Zoeken > Verkooporder (F6) kunt u de orders op basis daarvan bijwerken. U opent met deze menu-optie de verkooporder waaruit de betreffende regel afkomstig is. Het venster Verkooporder wordt geopend, zodat u op een makkelijke manier de betreffende regel kunt aanpassen en bijvoorbeeld uit backorder halen.