AccountView Support - Handel

Nieuwe velden voor elektronische facturen

Overheidsinstanties vragen soms aan hun crediteuren om in hun elektronische facturen enkele extra gegevens op te nemen. In AccountView 10.0a zijn een aantal nieuwe velden toegevoegd voor elektronische facturen die u verstuurt via Visma.net AutoInvoice. In de stamgegevens van de verkoopfacturen beschikt u nu over de velden: Projectreferentie, Boekingsinformatie, Inkoopordernr en Vorig factuurnr. Hieronder leest u meer over deze velden en waarvoor u ze kunt gebruiken.

In veel gevallen vraagt de ontvanger om deze extra informatie aan de elektronische factuur toe te voegen, zodat hij of zij de factuur efficiënter kan verwerken. Het kan zijn dat de ontvanger daarbij refereert aan technische informatie over de plaats waar deze informatie in de elektronische factuur moet staan. Daarom hebben wij in dit overzicht ook die technische informatie per veld toegevoegd.

Inkoopordernr

In dit veld kunt u het inkoopordernummer invoeren dat aan de inkoopfactuur is gekoppeld. In de meeste gevallen is dit alleen nodig als u aan de overheid factureert. Deze informatie is in de elektronische factuur terug te vinden in het veld <cac:OrderReference>.

Projectreferentie

Dit is een optioneel veld dat u kunt invoeren wanneer de instantie waaraan u factureert dit heeft opgegeven of u verzoekt deze informatie mee te sturen in de elektronische factuur. Dit kan bijvoorbeeld een projectcode/-nummer zijn. Deze informatie is in de elektronische factuur terug te vinden in het veld <cac:ProjectReference>.

Boekingsinformatie

Dit veld kunt u gebruiken als uw debiteur een overheidsinstantie is die eist dat u extra gegevens (boekingsinformatie) in uw elektronische factuur opneemt. Dit kan bijvoorbeeld een kostenplaatscode zijn. Deze informatie is in de elektronische factuur terug te vinden in het veld <cbc:AccountingCost>.

Vorig factuurnr

Dit veld kan worden gebruikt voor creditfacturen waarbij u in dit veld het originele factuurnummer kunt invoeren. Tevens kunt u dit veld gebruiken wanneer er al een deel- of aanbetaling heeft plaatsgevonden waarbij u refereert aan het factuurnummer van die betaling. Deze informatie is in de elektronische factuur terug te vinden in het veld <cac:BillingReference>.