AccountView Support - Handel

Verkoopfacturen sneller aanmaken

Een invoersjabloon is een hulpmiddel om efficiënt nieuwe stamgegevens of mutatiegegevens toe te voegen. Door invoersjablonen aan te maken, zorgt u ervoor dat bij het toevoegen van bijvoorbeeld nieuwe stamgegevens een deel van de velden al een waarde heeft. De waarden die u relatief vaak in stamgegevens van een bepaald type gebruikt, legt u dus vast in de sjabloon. Alle klanten met AccountView Business beschikken over invoersjablonen.

Wanneer u bijvoorbeeld een spoedfactuur aanmaakt dan kunt u de selectiecode ‘SPOED’ alvast in laten voeren. Daarnaast kunt u ook extra kosten gelijk laten invullen in het veld Orderkosten.

Zo maakt u een invoersjabloon aan:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Invoersjablonen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+Ins of Ctrl+N). Selecteer de gewenste tabel in Tabelnaam, bijvoorbeeld Verkoopfacturen.
 3. Geef de sjabloon een duidelijke, unieke omschrijving in Omschr inv.sjabloon.
 4. Selecteer de tab Definitie.
 5. Selecteer in Beschikbare velden het veld dat u in de invoersjabloon een standaardwaarde wilt geven, bijvoorbeeld Selectiecode, en kies Toevoegen. Dit veld verschijnt nu in Geselecteerde velden
 6. Herhaal deze stap voor alle velden die u in de invoersjabloon een standaardwaarde wilt geven. Met Shift en Ctrl kunt u meerdere velden tegelijk selecteren.
 7. Selecteer het veld in Geselecteerde velden en bepaal hoe de standaardwaarde moet worden bepaald. Markeer bijvoorbeeld Vaste waarde voor het veld Selectiecode.
 8. Voer de vaste waarde in, in dit geval de code ‘SPOED’.
 9. Selecteer de tab Gebruikers of Gebr.groepen om één of meer gebruikers aan de invoersjabloon te koppelen. Een invoersjabloon is alleen beschikbaar voor gebruikers die aan de sjabloon zijn gekoppeld.

  Tip: Bij het toevoegen van een nieuw stamgegeven op basis van deze sjabloon kunt u de ingevoerde waarden altijd nog wijzigen.

Voorbeeld invoersjabloon