AccountView Infoline nieuws

Verbeteringen Approval in AccountView 11

In de nieuwe versie van AccountView zijn een aantal verbeteringen opgenomen voor de koppeling met Visma.net Approval. In dit artikel lichten we deze verbeteringen graag toe.

AccountView versie 11.0 bevat een aantal verbeteringen waardoor de koppeling met Visma.net Approval nog meer voordelen biedt. 

Flexibeler bepalen van de eerste goedkeurder

U heeft vanaf versie 11 meer flexibiliteit wat betreft het bepalen van de eerste goedkeurder vanuit Accountview. Tot nu toe moest deze vooraf worden vastgelegd in de stamgegevens van de crediteur. 

Vanaf de nieuwe AccountView-versie kunt u bij het invoeren van de inkoopfactuur direct de eerste goedkeurder vastleggen of wijzigen indien deze in de stamgegevens reeds is vastgelegd.

Factuur standaard als eerste bijlage meesturen

Tot nu toe werd standaard een overzicht van de journaalboeking als eerste bijlage getoond in de taakgegevens in Visma.net Approval. 

Vanaf AccountView versie 11 kunt u via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Workflow het nieuwe veld Mutaties als tweede bijlage toevoegen markeren. Met deze optie wordt de eerst toegevoegde bijlage uit de inkoopboeking, vaak de factuur zelf, als eerst getoond in de taakgegevens in Visma.net Approval. Het overzicht van de journaalboeking zal vervolgens als tweede bijlage worden getoond. 

Workflowstatus bladzijde wijzigen

Door een verbindings en- of lockingprobleem kon de workflowstatus van een bladzijde op Verstuurd blijven staan. Het was voor gebruikers niet mogelijk om de onjuiste status aan te passen. 

Heeft een bladzijde na een uur nog steeds de status Verstuurd? In AccountView versie 11 kunt u een bladzijde dan terugzetten via Document > Verstuurd status resetten. Hiermee wordt de status van deze bladzijde teruggezet van Verstuurd naar Gereed voor workflow. De bladzijde kan daarna worden aangepast, verwijderd, of opnieuw worden verstuurd.

Meer weten?

Op onze website leest u meer informatie over alle verbeteringen in AccountView 11. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de supportafdeling van AccountView of uw AccountView-leverancier.

Zie ook voor alle informatie over Visma diensten deze pagina.