AccountView - Update en Installatie

Installeren Service Packs

Een Service Pack is een bestand dat u vanuit AccountView of vanaf onze website kunt ophalen en eenvoudig kunt installeren. Service Packs lossen veelvoorkomende of dringende problemen op en houden uw versie actueel.

Verbeteringen eenvoudig en snel installeren

Een nieuwe AccountView-versie komt ongeveer om de anderhalf jaar beschikbaar. De installatie moet op alle werkstations worden uitgevoerd en u moet alle administraties organiseren en controleren. Een Service Pack kunt u snel ophalen en installeren. De administraties hoeft u hierna niet te organiseren. We raden u aan om regelmatig, bijvoorbeeld elk kwartaal, op onze website te kijken of er een nieuw Service Pack beschikbaar is voor uw versie. Ook via Infoline kunt u zien of er een nieuw Service Pack beschikbaar is:

Voor internationale versies brengen we twee varianten van een Service Pack uit: een variant voor de Nederlandse taal  (NL) en een variant voor alle talen (INT). Bij ieder Service Pack worden de stappen aangegeven hoe u het moet installeren.

Welk Service Pack heb ik nodig?

U hebt alleen het laatste Service Pack voor een bepaalde versie nodig. In een Service Pack voor een bepaalde versie zijn altijd alle aanpassingen van voorgaande Service Packs voor die versie opgenomen.

Versienummer controleren

Voordat u een Service Pack ophaalt moet u uw versienummer weten:

  1. Kies Help > Info en noteer uw versienummer en eventueel het laatste geïnstalleerde Service Pack (SP).
  2. Kijk daarna of er voor uw versie een (nieuwer) Service Pack beschikbaar is. Zo ja, haal het bestand dan op en installeer het.

Op Service packs kunt u het laatst beschikbare Service Pack voor uw AccountView-installatie ophalen. 

Voorbeeld:

U werkt met versie 9.5a rev. 0, en hebt Service Pack B geïnstalleerd. In Help > Info ziet u dan het volgende:

Op Service packs ziet u dat Service Pack D het laatste Service Pack voor versie 9.5a rev. 0 is.