AccountView Support - Integratie

COM-koppeling kan niet worden gestart

U bent een eindgebruiker van AccountView en uw leverancier heeft een COM-koppeling gemaakt tussen AccountView en een ander pakket. Als u deze koppeling vanuit het andere pakket wilt activeren om gegevens over te halen, verschijnen de gegevens niet in AccountView. Het kan voorkomen dat u hierbij in het andere pakket een foutmelding krijgt.

Verklaring

Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken zijn. In deze supportnote worden enkele mogelijke oplossingen gegeven.

Oplossing 1: AccountView juist installeren

Om een COM-koppeling met AccountView te kunnen activeren moet AccountView zijn geregistreerd als COM Server. Dit kan op twee manieren gedaan worden, afhankelijk van het besturingssysteem. Werkt u met Windows Vista, Windows 7 of hoger? Volg dan de volgende stappen:

  1. Open de eigenschappen van de AccountView-snelkoppeling en voeg in het veld Target achter AVWIN.exe de volgende regel toe: /regserver (zie ook de informatie in deze supportnote).
  2. Voer de snelkoppeling uit door er met de rechtermuisknop op te klikken en de optie Run as administrator te kiezen. AccountView komt niet in beeld maar registreert op de achtergrond de COM-koppeling.
  3. Test de COM-koppeling.
  4. Verwijder daarna de toevoeging /regserver uit de snelkoppeling, zodat u weer normaal kunt opstarten.

Werkt u met Windows XP? Volg dan de volgende stappen:

  1. Zorg ervoor dat u op het werkstation met Administrator-rechten inlogt, en voer het bestand REGISTER.BAT opnieuw uit. Probeer of de koppeling nu correct werkt. Als dat niet het geval is, ga dan door met de volgende stap.
  2. Voer een werkstationinstallatie van AccountView uit. Meer informatie over het uitvoeren van een werkstationinstallatie vindt u in de handleiding van AccountView. Probeer of de koppeling nu correct werkt. Als dat niet het geval is, ga dan door met de volgende stap.

Oplossing 2: Probleem treedt op na het installeren van een update van AccountView

Na installatie van een update van AccountView moet u eerst alle administraties organiseren. U start AccountView daarvoor op de normale manier (niet als COM-koppeling). Nadat de administraties zijn georganiseerd, kunt u de AccountView COM-koppeling nogmaals testen.

Oplossing 3: Rechten controleren

Via COM wordt er ingelogd onder een bepaalde gebruikersnaam. Raadpleeg de leverancier van uw COM-koppeling en informeer bij hem naar de naam en het wachtwoord waarmee de COM-koppeling inlogt in AccountView. Start AccountView op de normale manier en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de COM-koppeling in. Probeer vervolgens of u voldoende rechten hebt om de handeling uit te voeren.

Oplossing 4: Module COM Client Access License is niet actief

Om een COM-koppeling met AccountView te kunnen maken is de module COM Client Access Licence noodzakelijk. Controleer met Help/Info of uw eigen licentienaam zichtbaar is. Als deze niet zichtbaar is, voer dan de licentiegegevens opnieuw in AccountView in.

Meer informatie

Uw leverancier kan de volgende stappen uitvoeren om de COM-koppeling te testen:

De voorbeeld COM-koppelingen installeren

Hiermee kunt u controleren of het probleem in uw programmatuur zit, of in het starten van AccountView als COM-object. Bij de cursus 'Integratie met AccountView' is een aantal voorbeelden meegeleverd. Wij adviseren u deze allemaal uit te voeren.

De debugger gebruiken om foutmeldingen uit te lezen

AccountView houdt een error collection bij waarin alle meldingen worden opgeslagen. Deze kunt u opvragen met:

oAv.errors.get_error()

Nagaan of vanuit uw applicatie andere COM-objecten wel worden gestart

Probeer vanuit uw applicatie andere COM-objecten te starten. U kunt dit bijvoorbeeld testen met Microsoft Word, Microsoft Excel of met een regular expression builder. Dit is een Visual Basic-component die met AccountView wordt meegeleverd. U kunt dit object starten met:

createobject("VBScript.regexp")