AccountView Support - Integratie

COM-koppeling registreren

U bent een eindgebruiker van AccountView en uw leverancier heeft een COM-koppeling gemaakt tussen AccountView en een ander pakket. Voordat u de koppeling kan gaan gebruiken, moet AccountView zijn geregistreerd als COM Server. In deze supportnote leggen wij u uit hoe u dit kunt doen.

De COM server is werkstation-afhankelijk. U moet deze dus op elk werkstation registreren waar u de koppeling naar AccountView wilt leggen. Ook dient de werkstationinstallatie van AccountView te zijn geïnstalleerd.

COM registreren

Om een COM-koppeling met AccountView te kunnen activeren moet AccountView zijn geregistreerd als COM Server. Volg de volgende stappen:

  1. Maak een snelkoppeling naar het bestand AVWIN.exe wat zich in de programmafolder van AccountView bevindt. Open de eigenschappen van de snelkoppeling en voeg in het veld Target (Doel) achter AVWIN.exe een spatie en de volgende regel toe: '/regserver' (zie ook de informatie in deze supportnote). Tip: bewaar deze snelkoppeling onder de naam REGSERVER zodat u hem nogmaals kunt gebruiken.
  2. Voer de snelkoppeling uit door er met de rechtermuisknop op te klikken en de optie Run as administrator te kiezen. AccountView komt niet in beeld maar registreert op de achtergrond de COM-koppeling. U ziet dus verder niets gebeuren.
  3. Om er zeker van te zijn dat de koppeling goed is geregistreerd, kunt u deze testen in AccountView. Log in in AccountView en open het venster Bestand > Administraties. Kies dan Document > Controleren > COM Server Status

Opnieuw registreren na een update van AccountView

Wanneer u op een pc de werkstationinstallatie van AccountView opnieuw uitvoert, wordt de COM-registratie weer ongedaan gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een update van AccountView of ook na een update van Windows.

  1. Eerst organiseert u alle administraties zodat deze geopend kunnen worden zonder de melding 'Administratie bijwerken'.
  2. Daarna volgt u nogmaals de stappen 2 en 3 uit uit het vorige hoofdstuk. 

Gebruikersrechten controleren

Via COM wordt er ingelogd onder een bepaalde gebruikersnaam in AccountView. Raadpleeg de leverancier van uw COM-koppeling en informeer bij hem naar de naam en het wachtwoord waarmee de COM-koppeling inlogt in AccountView. Start AccountView op de normale manier en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de COM-koppeling in. Controleer vervolgens of u voldoende rechten hebt om de handeling uit te voeren.

De debugger gebruiken om foutmeldingen uit te lezen

AccountView houdt een error collection bij waarin alle meldingen worden opgeslagen. Deze kunt u opvragen met:

oAv.errors.get_error()

Nagaan of vanuit uw applicatie andere COM-objecten wel worden gestart

Probeer vanuit uw applicatie andere COM-objecten te starten. U kunt dit bijvoorbeeld testen met Microsoft Word, Microsoft Excel of met een regular expression builder. Dit is een Visual Basic-component die met AccountView wordt meegeleverd. U kunt dit object starten met:

createobject("VBScript.regexp")