AccountView Support - Integratie

ODBC-koppeling met de AccountView-database inrichten

U wilt vanuit een andere applicatie een dynamische koppeling leggen met de AccountView-database en wilt weten welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Oplossing

AccountView maakt gebruik van een Microsoft Visual FoxPro-database. Dit is een objectgeoriënteerde databasestructuur op bestandsniveau. Dit maakt het mogelijk om direct tabellen in AccountView aan te spreken via een koppeling met ODBC Driver of OLE DB Provider. Microsoft biedt stuurprogramma's voor deze koppelingen aan als onderdeel van de Microsoft Data Access Components (MDAC). Informatie over de AccountView-databasestructuur leest u in "AccountView-databasestructuur".

OLE DB Provider

De Microsoft Visual FoxPro OLE DB Provider is beschikbaar als onderdeel van MDAC 2.6 en hoger. De OLE DB-koppeling is gebaseerd op de Windows COM-techniek en is enkel voor het gebruik in Microsoft Windows. Meer informatie leest u in "OLE DB Provider for Visual FoxPro".

Informatie over Visual FoxPro OLE DB Provider kunt u hier ophalen: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms722784(v=vs.85)

ODBC Driver

De Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) Driver maakt het mogelijk om vanuit andere applicaties, zoals Microsoft Excel of Access, direct AccountView-tabellen te openen en te bewerken. De ODBC Driver is in tegenstelling tot de OLE DB Provider geschikt voor alle besturingssystemen. Meer informatie leest u in Using the Visual FoxPro ODBC Driver.

De Visual FoxPro ODBC Driver wordt door Microsoft niet meer ondersteund en niet meer aangeboden als onderdeel van MDAC 2.6 en hoger. Microsoft adviseert de Visual FoxPro OLE DB Provider te gebruiken ter vervanging van de Visual FoxPro ODBC Driver. Zie "Visual FoxPro Downloads".

Wilt u toch gebruikmaken van de ODBC Driver, dan is de installatie op eigen risico op te halen.

ODBC Driver op 64-bits besturingssystemen

Gebruikt u de ODBC Driver voor Microsoft Visual FoxPro op een Windows 64-bits besturingssysteem, dan kunt u deze informatie inzetten:

Ondersteuning

Alle bij ons bekende informatie voor het inrichten van een dynamische koppeling met AccountView leest u via deze supportnote. Voor ondersteuning bij deze functionaliteit is uw AccountView-leverancier uw aanspreekpunt. Welke ondersteuning Visma u biedt, leest u in Voorwaarden voor ondersteuning.