Projecten en uren

Afloopanalyse van de 'te factureren'-positie

Support ID: AV-57029
Product: AccountView 9.x

Omschrijving

U wilt een beknopt overzicht waarbij de 'te factureren'-positie wordt uitgesplitst naar de periode waaruit deze afkomstig is. Een zogenaamde afloopanalyse, die iets zegt over de waarde van uw onderhanden werk.

Oplossing

Als u op nacalculatie declareert, kunt u prima een dergelijk overzicht opvragen. Kies Rapporten/Te factureren in het venster Projecten. Markeer Alle en Analyse. Kies daarna Volgende. In dit venster hoeft u niets te doen. Kies weer Volgende. In dit venster voegt u de dimensie FinanciĆ«le periode toe aan het rechterblok met de titel Geef de volgende kolommen weer. Kies Volgende en Afdrukvoorb. U krijgt dan een overzicht als in onderstaand voorbeeld:

Om dit te bereiken is het nodig dat de dimensie Financiƫle periode in de administratie-instellingen is geselecteerd. Neem contact op met uw AccountView-leverancier als dit bij u niet het geval mocht zijn en u daar wel interesse in hebt.