AccountView Support - Projecten en Uren

'Te factureren'-positie (onderhanden werk) afkomstig uit vorig boekjaar

Ga hiervoor met Document/Stamgegevens administratie naar het venster Projectjournaal. Selecteer de weergave Consultancy bedragen, zodat Bedrag te factureren als laatste kolom in de kolomweergave van dit venster staat. Onderaan zal een kolomtotaal staan. Als dit niet zo is, kunt u met Beeld/Kolomtotalen tonen alsnog een kolomtotaal laten tonen. Dit is de totaal te factureren stand (bij nacalculatie) t/m heden. Kies nu Zoeken/Niet volledig gefactureerde regels om het venster te beperken tot de regels die nog niet zijn uitgefactureerd. Maak vervolgens de volgende selectie: Periode (journaal) is gelijk aan nul. Het kolomtotaal van de kolom Bedrag te factureren zal nu de waarde tonen van het onderhanden werk afkomstig uit het oude jaar, dat nog niet is uitgefactureerd in het nieuwe jaar. Als u een periodedimensie in de administratie-instellingen hebt gekozen (Financiële periode of Projectperiode) worden dergelijke afloopanalyses ook gedurende het jaar mogelijk, ook middels rapportage. Pas deze geselecteerde dimensies in de administratie-instellingen overigens niet aan zonder dit eerst met uw AccountView-leverancier te bespreken.