AccountView Support - Projecten en Uren

Het percentage gereed voor meerdere projectkaartregels tegelijk wijzigen

U werkt met een percentage gereed per projectkaartregel zodat u op uw projectkaart de gerealiseerde kosten en opbrengsten kunt afzetten tegen een relatief budget (= totale budget * percentage gereed). Zo kunt u uw projecten in financiële zin zo gericht mogelijk bewaken. Uw projectleiders vinden het echter veel werk elke keer dit percentage gereed per regel bij te werken en u vraagt zich af of er in het venster Projectkaart een mogelijkheid is dit voor meerdere regels te doen.

Oplossing

In het venster Projectkaart kan een projectleider Bewerken/Budgetregels kiezen. Dan verschijnt het volgende venster:

Bij Bereik is ook de keuze Alle beschikbaar, zodat het opgegeven percentage gereed zal worden doorgevoerd voor alle projectkaartregels die in het venster Projectkaart aanwezig zijn op het moment van het kiezen van de opdracht. Dit kunnen dus alle regels van de projectkaart zijn, maar ook een deelverzameling omdat de projectleider eerst een selectie in dit venster had gezet.

Let op: Als u naast de module Projecten ook beschikt over de module Projectfacturering, dan kan dit percentage gereed ook van invloed zijn op de declaratievoorstellen die u genereert. Namelijk als u werkt met het declaratietype Voorcalculatie %-gereed. Uw projectbudgetregels worden dan ter declaratie voorgesteld al naar gelang het percentage gereed van een dergelijke regel. Ook in dat geval kunt u dus uw voordeel doen met het groepsgewijs kunnen wijzigen van dit percentage.