AccountView Support - Projecten en Uren

Creditdeclaratievoorstellen aanmaken

Een verstuurde factuur, gemaakt op basis van een declaratievoorstel, moet gecrediteerd worden. U vraagt zich af hoe u dat doet.

Oplossing

U kunt dit doen via een handmatig aan te maken factuur, maar vanaf AccountView versie 9.1 is ook een manier beschikbaar waarbij tegelijkertijd de oorspronkelijke 'te factureren'-positie wordt hersteld, zodat op basis daarvan een nieuw declaratievoorstel kan worden gegenereerd.
In het venster Declaratiehistorie is de optie Document/Creditdeclaratievoorstel aanmaken daarvoor beschikbaar.
Als u een specifieke factuur, aangemaakt via een declaratievoorstel, wilt crediteren, dan stelt u in dit venster eerst een selectie in op het factuurnummer van deze factuur. U kunt dit doen door Beeld/Selecteren te kiezen en vervolgens Artikelbladzijden te selecteren bij Beschikbare velden selecteren uit. Bij Veld komt dan Document-/factuurnummer beschikbaar (zie voor meer informatie over selecties http://www.accountview.nl/av52603.htm). Als u over een Business-uitvoering van AccountView beschikt, kunt u dit venster uitbreiden met de kolom Doc/Fac en desgewenst ook Debiteur.
Na het instellen van de selectie kiest u Document/Creditdeclaratievoorstel aanmaken en markeert u Alle bij Bereik, zoals in deze afbeelding:

Alle op de geselecteerde factuur in rekening gebrachte bedragen (en aantallen) worden nu credit in een declaratievoorstel geplaatst. Hiermee kunt u verder precies hetzelfde omgaan als met een declaratievoorstel gegenereerd vanuit het venster Projecten. Dus u genereert vanuit hier een credit-verkoopfactuur en na verwerking daarvan is de 'te factureren'-positie die ten grondslag lag aan de eerste factuur hersteld; nu kan daarvoor vanuit het venster Projecten een nieuw declaratievoorstel worden gegenereerd.

Naast het crediteren van een eerder verwerkte factuur kunt u ook creditdeclaratievoorstellen genereren voor losse regels in het venster Declaratiehistorie. U doet dit door in de dialoog Geselecteerde of Gemarkeerde te selecteren bij Bereik.