AccountView Support - Projecten en Uren

Een declaratieregel niet opnemen op uw factuur

Afhankelijk van wat u precies wilt met het bedrag van deze declaratieregel zijn er verschillende mogelijkheden het handigst.

Als u het bedrag niet nu maar later alsnog in rekening wilt brengen, is het het snelst als u de regel verwijdert met de knop Verwijderen linksonder in het venster Declaratievoorstel.

Als u het bedrag helemaal niet meer in rekening wilt brengen, of wel in rekening wilt brengen, maar dat liever doet door het bedrag van een andere regel met dit bedrag te verhogen, dan kunt u Bewerken > Regel onderdrukken kiezen. U krijgt dan de keus tussen de regel annuleren, uitstellen of de onderliggende specificatie verplaatsen naar een andere declaratieregel. In alle gevallen wordt de declaratieregel verwijderd. Met Annuleren geeft u aan dat u het bedrag niet meer in rekening gaat brengen. Als u kiest voor Verplaatsen, dan wordt het bedrag dat u onderdrukt wel in rekening gebracht en bij de bovenste declaratieregel opgeteld. Door de keuze Uitstellen zal de regel bij een volgend declaratievoorstel weer worden aangeboden; dat komt dus op hetzelfde neer als het verwijderen van de declaratieregel.