AccountView Support - Projecten en Uren

Een procentuele korting toepassen voor een klant bij het doorbelasten van uren

U hanteert standaard externe tarieven om uw uren door te belasten. Maar een aantal klanten wilt u hierop automatisch een procentuele korting verlenen. Hoe regelt u dit?

Oplossing

Als de module Uren en Declaraties II onderdeel is van uw licentie en u werkt met AccountView versie 9.1, dan hebt u een fraaie oplossing. In het venster Uurtarieven kunt u namelijk een uurtarief toevoegen met de volgende eigenschappen:

  • In het veld Tarieftype staat Opslagpercentage extern tarief.
  • In het veld Opslagpercentage staat een negatief opslagpercentage dat de korting berekent.
  • En op de tweede tab van het venster Stamgegevens uurtarief selecteert u de debiteur waarop dit betrekking heeft.

Als u nu uren inboekt voor een project waarin deze debiteur vastligt, dan wordt op dat moment de korting al berekend op het standaard externe uurtarief. Bij het aanmaken van declaratievoorstellen zal dit dan ook automatisch worden toegepast.