AccountView Support - Projecten en Uren

Een te factureren restbedrag gemakkelijk annuleren

U hebt voor een project de laatste declaratie gefactureerd en wilt het project gaan afsluiten. Nu blijkt er nog een klein restbedrag te factureren te zijn dat u niet meer in rekening wilt brengen. U vraagt zich af hoe u dit restbedrag gemakkelijk kunt annuleren?

Oplossing

Als de module Uren en Declaraties II onderdeel is van uw licentie, hebt u hiervoor een mooie oplossing zonder dat u hiervoor een nulfactuur hoeft te verwerken. U vraagt daartoe het projectjournaal op voor dit project met Zoeken/Projectjournaal terwijl u in het venster Projecten dit project hebt geselecteerd. Vervolgens kiest u Zoeken/Niet volledig gefactureerde regels om alleen de nog te factureren mutaties over te houden. Nu kiest u Document/Regels annuleren en in het volgende venster kunt u eventueel nog de regels kiezen die moeten worden geannuleerd. Als u alle gekozen regels wilt annuleren, kiest u de knop Alle regels annuleren en maakt u de wizard verder af.