AccountView Support - Projecten en Uren

Reden van annulering in declaraties

 

U annuleert regelmatig in de declaraties, maar u wilt meer inzicht in welke regels er worden geannuleerd en waarom. Hoe pakt u dat aan?

 

Oplossing

 

Vanaf AccountView versie 9.2 hebt u hier met de module Declaratiehistorie een mooie oplossing voor. Daarin kunt u namelijk zelf een aantal annuleringsredenen vastleggen en deze bij het annuleren in de specificatie opgeven. Op die manier kunt u inzichtelijk maken wat de oorzaak van geannuleerde uren is en of dit bijvoorbeeld bij bepaalde dimensies vaker voorkomt.

U legt bijvoorbeeld een annuleringsreden Inefficiëntie vast, waarmee u de uren annuleert die u door die oorzaak niet aan de klant kunt factureren. In de meegeleverde weergave Annuleren op de tab Specificatie van een declaratievoorstel kunt u direct de annuleringsreden opgeven.

 

 

Aan het eind van de periode kunt u vanuit het venster Declaratiehistorie een rapport opvragen om te zien hoeveel u in totaal niet hebt kunnen factureren per annuleringsreden. Door de kolom Annuleringsreden aan dit venster toe te voegen kunt u desgewenst per ingestelde dimensie (bijvoorbeeld per medewerker) zien met welke reden deze zijn geannuleerd. Daarvoor gebruikt u bijvoorbeeld de optie Bewerken/Draaitabel in Microsoft Excel aanmaken om in Microsoft Excel de gewenste invalshoek te bekijken.