AccountView Support - Projecten en Uren

Bepaling bijdrage van uw projecten aan het bedrijfsresultaat van het lopend jaar

Vanuit uw projectadministratie wilt u de bijdrage van uw projecten aan het bedrijfsresultaat van het lopend jaar bepalen. U vraagt zich af hoe u dit moet aanpakken.

Oplossing

Ga hiervoor naar het venster Projectjournaal met Document/Stamgegevens administratie/Projectjournaal. U kunt hier een selectie maken op het veld Periode (journaal).Voor projectmutaties uit eerdere jaren heeft dit veld de waarde 0, voor projectmutaties uit het huidige jaar is de waarde van dit veld groter dan nul. Na het maken van de selectie Periode (journaal) > 0 toont het kolomtotaal van de kolom Proj.res deze bijdrage. Voor meer informatie over een dergelijke analyse, zie ook: Hoe controleert u de aansluiting tussen de resultaten van de financiële administratie en de projectadministratie?

Verder kunt u in dit venster kiezen voor Rapporten/Projectjournaalrapportage of Bewerken/Tabel kopiëren of Bewerken/Draaitabel in Microsoft Excel aanmaken (in AccountView Business) om over deze geselecteerde gegevens te kunnen rapporteren. Voor meer informatie over de mogelijkheden van projectrapportage, zie: Meer informatie uit uw projectadministratie halen en voor meer informatie over het maken van selecties, zie: Flexibel gegevens opvragen met weergaven.