AccountView Support - Projecten en Uren

Declarabiliteit/productiviteit van uw medewerkers

U bent op zoek naar een overzicht waarmee u een goed beeld krijgt van de declarabiliteit en productiviteit van uw medewerkers. Hoe krijgt u dit overzicht in AccountView?

Oplossing

In het venster Urenhistorie is hiervoor het rapport Productiviteitsanalyse beschikbaar. Dit rapport toont per medewerker de verhouding tussen productieve, niet-productieve, declarabele en niet-declarabele uren. Het totale aantal geschreven uren per medewerker wordt hiertoe onderverdeeld in vier categorieën:

  • Uren zowel productief als declarabel
  • Uren niet productief en wel declarabel (deze zal bij een gebruikelijke inrichting niet voorkomen)
  • Uren productief, maar niet declarabel
  • Uren niet productief en niet declarabel

Deze kunnen samengevat per medewerker worden getoond of uitgesplitst per dag, week, maand of kwartaal. Zie het volgende voorbeeld, waarin een uitsplitsing per maand is gemaakt:

 

 

Voor medewerker Aldridge is bijvoorbeeld te zien dat in januari 47% van zijn uren productief en declarabel waren en 53% niet productief en niet declarabel. In februari is die verhouding voor deze medewerker verschoven naar 100% - 0%. De verhouding tussen deze twee categorieën voor alle medewerkers samen was in januari 67% - 33%, in februari 96% - 4% en tot en met februari 85% - 15%.