AccountView Support - Projecten en Uren

Informatie vorig jaar bekijken bij Uren en Declaraties

Om een declaratie correct op te stellen wilt u nakijken wat u vorig jaar een klant in rekening hebt gebracht. U vraagt zich af hoe u dat kunt aanpakken.

Oplossing 

De module Declaratiehistorie biedt een handige oplossing. U hoeft dan niet het vorige boekjaar te openen of jaar in jaar uit al uw projectmutaties mee te blijven nemen. In plaats daarvan hebt u de beschikking over het venster Declaratiehistorie meerdere jaren. Dit venster kunt u vullen met de informatie van verwerkte declaraties in het huidige jaar en een zelf te kiezen aantal voorgaande jaren. In dit venster kunt u verschillende rapporten opvragen. Daarnaast kunt u in dit venster makkelijk de voor u interessante informatie selecteren, bijvoorbeeld doordat ook de velden Debiteur en Document-/factuurnummer voor selecties en kolomweergaven beschikbaar zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over selecties en kolomweergaven ten behoeve van het samenstellen van informatie, zie Flexibel gegevens opvragen met weergaven.

Voor meer informatie over de module Declaratiehistorie, zie Declaratiehistorie.

Voor meer informatie over de jaarovergang rondom Uren en Declaraties en Declaratiehistorie meerdere jaren, zie Eindejaarsverwerking Projecten en Uren en Declaraties in versie 9.0c1 en hoger en Eindejaarsverwerking Handelsrapportagemodules, Declaratiehistorie, Urenhistorie, Multi-Year Financials versie 9.0c1 en hoger.