AccountView Support - Projecten en Uren

Inzicht in projectverplichtingen en budgetruimte over alle projecten heen

U wilt een overzicht voor alle projecten dat inzicht geeft in de verhouding tussen gerealiseerde en gebudgetteerde bedragen, ook rekening houdend met aangegane verplichtingen.

Oplossing

Als u in AccountView Business werkt met de module Projectverplichtingen Financieel, kunt u vanaf AccountView versie 9.2 het totale bedrag aan uitstaande verplichtingen in het venster Projecten zichtbaar maken. Ook beschikt u over extra kolommen om bedragen in- en exclusief het verplichtingenbedrag te tonen.
Stel dat u uw projectkosten uitgebreid bewaakt, daarop budgetteert en er verplichtingen voor boekt. U kunt dan in het venster Projecten bijvoorbeeld de volgende opstelling maken om voor de geselecteerde projecten in één oogopslag inzicht te verkrijgen in de uitstaande verplichtingen en het verschil tussen gerealiseerde kosten en budget.Bedragkolom 1 toont de aangegane verplichtingen, bedragkolom 2 de al gerealiseerde kosten en bedragkolom 3 de gebudgetteerde kosten.
In de een-na-laatste kolom (bedragkolom 4) ziet u het verschil tussen gerealiseerde kosten en budget waarbij geen rekening is gehouden met al aangegane verplichtingen (bedragkolom 2 - bedragkolom 3). In de laatste kolom ziet u hetzelfde verschil, maar daar is wel rekening gehouden met aangegane verplichtingen (bedragkolom 1 + bedragkolom 2 - bedragkolom 3).
Om te zorgen dat deze bedragen actueel zijn, moet u eerst Document/Projectkaart herrekenen kiezen.