Bedrijfssoftware voor de digitale groothandel

Vraag een demo aan  Kennisbank

De hoofdfunctie van de groothandel is het ‘voortstuwen’ van goederenstromen en de organisatie intermedieert hiervoor tussen de leverancier en de afnemer. Het aantal bedrijven in Nederland blijft de laatste jaren met zo’n 64.000 groothandels nagenoeg gelijk.

Groothandels ervaren steeds meer concurrentie vanuit de keten. Om de eigen marge te verhogen, zoeken zowel producenten als detailhandel naar wegen om de groothandel te passeren en zelf deze functie over te nemen. Producenten doen bijvoorbeeld rechtstreeks zaken met consumenten en openen eigen (online) winkels.

Productiviteitsgroei kan worden gerealiseerd door sneller en beter te leveren, tegen lagere kosten. Dit is waar de groothandel goed in is en waarde toevoegt. Het ‘just in time’ leveren uit voorraad door een groothandel is een groot voordeel ten opzichte van het zelf importeren van producten door eindgebruikers.

Groothandels met een heldere positionering, een duidelijke toegevoegde waarde, een passend verdienmodel en diepgaande kennis van producten hebben goede vooruitzichten. Partijen die onvoldoende meegaan in deze ontwikkelingen hebben te weinig toegevoegde waarde. Voor hen is op termijn weinig ruimte in de markt.

Consumenten_Hoofdpagina_850x500 (1)-modified.png

Kennisbank

Lees de blogs, whitepapers en het stappenplan of bekijk het webinar dat gemaakt is om jouw digitale groothandel te inspireren en verder te helpen in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijfsvoering.

Video's