Accountancy

Mijn klant gaat werken met de directe bankkoppeling

Support ID: AV-57294
Product: AccountView 9.x

Omschrijving

Hoe kan ik mijn klanten helpen bij het in de lucht brengen van de directe bankkoppeling?

Oplossing

De directe bankkoppeling biedt een koppeling tussen uw AccountView-programma en de bank, zodat de bankafschriften zonder tussenkomst van de gebruiker of een bestand in de administratie terecht kunnen komen. Als uw klant gebruik wilt gaan maken van de directe bankkoppeling, dan zijn de volgende punten bij het aanvragen van de directe bankkoppeling van belang:

  1. Werkt de cliënt zelf met AccountView Go of een gehoste licentie van AccountView? De gebruiker geeft in dat geval het serienummer op van zijn eigen omgeving, zoals dat voor hem te zien is via de link Gebruiker in AccountView Go of Help/Info in een gehoste licentie.
  2. Gaat u de bankmutaties voor de klant binnenhalen of heeft de cliënt zelf geen AccountView of AccountView Go? In dit geval laat u de cliënt het rekeningnummer koppelen aan uw licentie via de aanmeldcode die u van het accountancyteam hebt ontvangen. Mocht u uw aanmeldcode niet kennen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen aan accountancy@vismasoftware.nl

Zodra de klant de aanvraag bevestigd heeft en de bank de aanvraag heeft verwerkt, worden de afschriften aangeleverd in de service voor de directe bankkoppeling. Alleen klanten die in een gehoste AccountView licentie werken zullen op basis van de bevestigde aanvraag een aanmeldingsactie in het venster Administraties moeten doen via Document/Aanmelden voor directe bankkoppeling. In plaats van een bestand te moeten opslaan en inlezen, kan vanaf dat moment worden gekozen voor de opdracht Document/Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling. Meer informatie over de directe bankkoppeling vindt u op deze webpagina van onze site.