Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij inkoopfacturen in dagboekberichten

Support ID: AV-565097
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor het verwerken van inkoopfacturen via dagboekberichten. Dit doet u bijvoorbeeld voor EDI-Circle-facturen. Wanneer u hier niet mee werkt of als u niet factureert met het lage BTW-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Het juiste BTW-bedrag bij een inkoopfactuur

Het juiste BTW-bedrag wordt bij een inkoopfactuur altijd bepaald aan de hand van het ingelezen BTW-bedrag (of de BTW-bedragen) op de inkoopfactuur. Dit bepaalt bij verdere verwerking in AccountView het te vorderen BTW-bedrag. En staat los van de BTW-code die AccountView bij de boeking gebruikt. De BTW-code bepaalt wel de BTW-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe BTW-code voor 9% te vorderen zal immers dezelfde BTW-aangifterubriek bevatten als de BTW-code voor 6% te vorderen, namelijk 5B.

Dus als u zorgt dat de toegepaste BTW-code de juiste aangifterubriek bevat, dan zullen de inkoopfacturen die langs deze weg in administratie worden geboekt op de juiste manier in uw BTW-aangifte worden meegenomen. Het maakt voor de BTW-aangifte dus niet uit of u een BTW-code voor het 6%-tarief of het 9%-tarief bij de transactie toepast. Er kunnen wel andere redenen zijn dat u het liefst een BTW-code in de transactie heeft staan met een BTW-percentage dat overeenkomt met het BTW-percentage van de factuur. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Bepalen van de BTW-code bij een inkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat inkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een BTW-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de inkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal, zoals wij adviseren in BTW-aangifte controleren in AccountView. Dan is het volgende relevant.

Bij het importeren van dagboekberichten wordt normaal gesproken de BTW-code toegepast die vastligt in het venster Administratie-instellingen - Financieel (Financieel II) onder Dagboekberichten importeren. Als er echter eerder aangemaakte dagboekberichtkoppelingen zijn die van toepassing zijn op een ingelezen factuur, dan gaan die voor op de administratie-instelling.

Als er een BTW-code voor het lage tarief in de administratie-instellingen is opgenomen, dan kunt u deze op een goedgekozen moment omwisselen tegen een BTW-code met het 9%-tarief. Dagboekberichtkoppelingen met een BTW-code voor het lage tarief worden aangepast zodra u voor deze BTW-code de opdracht Document > BTW-codes vervangen uitvoert.