Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging voor transacties in boekingsvoorstellen

Support ID: AV-565310
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor het omgaan met transacties (met name inkoopfacturen) in boekingsvoorstellen. U kunt verschillende typen transacties via dit venster in AccountView importeren, bijvoorbeeld als u inkoopfacturen inleest via Visma.net AutoInvoice. Als u niet in dit venster werkt of als u niet factureert met het lage BTW-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Het juiste BTW-bedrag bij een inkoopfactuur

Het juiste BTW-bedrag wordt bij een inkoopfactuur altijd bepaald aan de hand van het ingelezen BTW-bedrag (of de BTW-bedragen) bij de inkoopfactuur. Dit bepaalt bij verdere verwerking in AccountView het te vorderen BTW-bedrag. En staat los van de BTW-code die AccountView bij de boeking gebruikt. De BTW-code bepaalt wel de BTW-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe BTW-code voor 9% te vorderen zal immers dezelfde BTW-aangifterubriek bevatten als de BTW-code voor 6% te vorderen, namelijk 5B.

Dus als u zorgt dat de toegepaste BTW-code de juiste aangifterubriek bevat, zullen de inkoopfacturen die langs deze weg in administratie worden geboekt op de juiste manier in uw BTW-aangifte worden meegenomen, onafhankelijk van het feit of er een BTW-code voor het 6%-tarief of het 9%-tarief bij de transactie is toegepast.

Er kunnen wel andere redenen zijn dat u het liefst een BTW-code in de transactie heeft staan met een BTW-percentage dat matcht met het BTW-percentage van de factuur. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Bepalen van de BTW-code bij een inkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat inkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een BTW-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de inkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal, zoals wij adviseren in BTW-aangifte controleren in AccountView. Let dan op het volgende.

Bij het importeren in boekingsvoorstellen stelt AccountView het toegepaste BTW-percentage van een transactie vast. Als vervolgens een BTW-code kan worden gevonden van type binnenlandse aankoop met het gevonden percentage, dan zal AccountView deze BTW-code in de transactie plaatsen. Als u dus zorgt dat de BTW-codes van het type binnenlandse aankoop met een percentage van 9 bestaan op het moment dat u de eerste factuur met dit percentage importeert, dan zal in deze factuur automatisch deze BTW-code worden toegepast.

Verder kunt u in de administratie-instellingen een BTW-code opgeven die relevant kan zijn bij het importeren van boekingsvoorstellen: namelijk in het venster Administratie-instellingen - Financieel (Financieel II) onder Dagboekberichten importeren. Als er bij het importeren wel een BTW-bedrag is, maar er geen BTW-code in de administratie wordt gevonden dat een percentage heeft, dat precies overeenkomt met het vastgestelde percentage van de transactie, dan wordt deze BTW-code uit de administratie-instellingen toegepast. Deze BTW-code wordt vervangen als u voor deze BTW-code de opdracht Document > BTW-codes vervangen kiest in het venster BTW-codes (zie stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019).